Politechnika Śląska - strona 204

Ruchy górotwórcze - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

Ruchy górotwórcze Ruchy górotwórcze polegają głównie na pofałdowaniu warstw skalnych i powstaniu gór. Istnieje wiele teorii i hipotez próbujących wyjaśnić powstanie gór. Obecnie najwięcej zwolenników ma teoria związana z występowaniem geosynklin oraz teoria tektoniki płyt litosfery. W skorupie zie...

Ruchy izostatyczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Ruchy izostatyczne Ruchy izostatyczne są to pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej, dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia - zaburzenia równowagi wywołuje ruch izostatyczny. Czynnikami obciążającymi skorupę z...

Ruchy izostatyczne i epejrogeniczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

RUCHY IZOSTATYCZNE I EPEJROGENICZNE Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne dotyczą pionowego ruchu płyt litosfery lub tylko ich części. Ruchy izostatyczne są powodowane przyczynami zewnętrznymi, które doprowadzają do zaburzenia równowagi izostatycznej, w jakiej znajduje się sztywna

Ruchy izostatyczne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

Ruchy izostatyczne Ruchy izostatyczne są to pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej, dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia - zaburzenia równowagi wywołuje ruch izostatyczny. Czynnikami obciążającymi skorupę z...

Rzeźbotwócza działalność morza - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ MÓRZ Działalność mórz zachodzi na wybrzeżu, które wyznacza zasięg działalności fal, prądów i pływów morskich. Możemy wyróżnić: § Wybrzeża wynurzone, które powstają w czasie regresji morza, na skutek wynurzania ...

Wykład - rzeźbotwórcza działalność wiatru

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

RZEŹBOTWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ WIATRU – DZIAŁALNOŚĆ EOLICZNA Wiatr dzięki swej zdolności do unoszenia, transportu i akumulacji drobnego materiału, takiego jak pył, piasek, może formować powierzchnię Ziemi. Tę rzeźbotwórczą działalność wiatru nazywamy działalnością eoliczną. Jak każdy czynnik egzoge...

Różnorodność życia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Różnorodność życia Skamieniałości Skamieniałości to szczątki lub ślady organizmów, które wymarły tysiące lub miliony lat temu. Najczęściej zachowują się części twarde takie jak zewnętrzne szkielety (skorupki mięczaków zbudowane z CaCO3, chityny...

Wykład - skały magmowe

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1638

SKAŁY MAGMOWE Skały magmowe powstają w procesie krystalizacji magmy. Utwory krystalizujące pod powierzchnią ziemi zaliczamy do skał głębinowych (plutonicznych), natomiast na powierzchni do skał wylewnych (wulkanicznych). Warunki krystaliz...

Skały metamorficzne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 231
Wyświetleń: 819

SKAŁY METAMORFICZNE Skały metamorficzne, zwane też przeobrażonymi, powstają w głębszych partiach skorupy ziemskiej w wyniku oddziaływania na skały magmowe lub osadowe, panującego tam wysokiego ciśnienia i podwyższonej temperatury, z...