Ruchy izostatyczne - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ruchy izostatyczne - wykład - strona 1 Ruchy izostatyczne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Ruchy izostatyczne
Ruchy izostatyczne są to pionowe ruchy bloków skorupy ziemskiej, dążące do uzyskania równowagi grawitacyjnej. Równowaga skorupy ziemskiej może ulec zaburzeniom wskutek obciążenia lub odciążenia - zaburzenia równowagi wywołuje ruch izostatyczny.
Czynnikami obciążającymi skorupę ziemską mogą być grube pokrywy lodowe, wzrost ilości wody w zbiornikach wodnych lub zwiększona akumulacja osadów w basenach morskich. Odciążenie skorupy ziemskiej może być wynikiem topnienia pokrywy lądolodu, zmniejszania się ilości wody w zbiornikach jeziornych lub morskich i niszczenia przez siły egzogeniczne obszarów kontynentalnych.
Izostazja -równowaga zachodząca pomiędzy poszczególnymi wycinkami skorupy ziemskiej. Kry sialu, o mniejszej gęstości niż znajdująca się pod nimi sima, zgodnie z prawem Archimedesa, powinny tym wyżej wznosić się nad przeciętny poziom, im są grubsze, a więc im niżej znajduje się ich spąg. Istotnie zazwyczaj sial jest najgrubszy pod najwyższym wzniesieniem, a w dnach basenów oceanicznych przeważnie go brakuje zupełnie. Obserwacje grawimetryczne wskazują jednak na to, że w wielu miejscach skorupa ziemska nie jest w stanie równowagi, działają więc na nią widoczne siły przeciwnie izostazji. Tłumaczy się je ruchami magmy pod skorupą ziemską.
Przyczyny ruchów izostatycznych:
tworzenie i zanik pokryw lądolodowych
gromadzenie się osadów
erozja i denudacja
ruchy górotwórcze
wulkanizm itp.
Skutki ruchów izostatycznych:
pionowe przemieszczanie się fragmentów litosfery
zmiany linii brzegowej (transgresje i regresje morskie)
zmiany bazy erozyjnej rzek itp.
Podnoszeniu ulegają
• Skandynawia 250m w ciągu 10 000 lat, północna Syberia, północne krańce Północnej Ameryki, Szkocja
Obniżeniu • Portugalia, południowe wybrzeża Brytanii gdzie rozważają budowę tamy dla zapobiegania powodziom nad Tamizą ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz