Różnorodność życia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różnorodność życia - wykład - strona 1 Różnorodność życia - wykład - strona 2 Różnorodność życia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Różnorodność życia
Skamieniałości
Skamieniałości to szczątki lub ślady organizmów, które wymarły tysiące lub miliony lat temu.
Najczęściej zachowują się części twarde takie jak zewnętrzne szkielety (skorupki mięczaków zbudowane z CaCO3, chityny
lub kwarcu) szkielet wewnętrzny (np. kości czy zęby zbudowane z fosforanu wapnia) czy drewno w formie ligniny.
Zachowanie miękkich tkanek wymaga zaistnienia specyficznych okoliczności.
Fosylizacja to zespół procesów prowadzących do powstania skamieniałości. Podstawowym warunkiem fosylizacji jest
szybkie przykrycie szczątków martwych organizmów osadem, co odcina dostęp tlenu (tlen powoduje szybki rozkład
organizmu), chroni przed padlinożercami i uszkodzeniami mechanicznymi, a także umożliwia przemiany chemiczne lub
mineralogiczne szczątków. Fosylizacja zachodzi w wyniku różnych procesów. Są to m.in.: karbonizacja, sylifikacja,
kalcytyzacja, dolomityzacja, fosforytyzacja, pirytyzacja.
Skorupki
Ośródki
Odciski
Skamieniałości śladowe
GEOLOGIA
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Skamieniałości
tabela geochronologiczna
Eon
Era
Okres
Czwartorzęd
Kenozoik
Wiek
[Ma]
1,8
Neogen
23,03
Fanerozoik – z greckiego okres jawnego życia
Paleogen
65,5
Kreda
145,5
Mezozoik
Jura
199,6
Trias
251,0
Fanerozoik
Perm
299,0
Karbon
359,2
Dewon
Paleozoik
416,0
Sylur
443,7
Ordowik
488,3
Kambr
542,0
prekabmr
Proterozoik
Archaik
2500,0
4600,0
GEOLOGIA
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Królestwa
ROŚLINY
GRZYBY
ZWIERZĘTA
PROTISTA
Wielokomórkowe
Eukarioty
(organizmy
zawierające
jądra)
Jednokomórkowe
ARCHEOBAKTERIE
„stare bakterie”
GEOLOGIA
EUBAKTERIE
„ bakterie właściwe”
Prokarioty
(organizmy
bezjądrowe)
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Główne jednostki klasyfikacyjne
Królestwo
Typ
Gromada
Rząd
Rodzina
Rodzaj
Gatunek
GEOLOGIA
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Najważniejsze skamieniałości
Królestwo
Typ
Zwierzęta
Gąbki
Parzydełkowce
Mięczaki
Stawonogi
Podtyp
koralowce
Rząd
GEOLOGIA
Szkarłupnie
Półstrunowce
Trylobity
Gromada
Podgromada
Ramienionogi
Małże
Ślimaki
Głowonogi
Łodzikowate
Amonitowate
Strunowce
Kręgowce
Jeżowce
Liliowce
Graptolity
Ryby
Gady
Ssaki
Pochewkowce
Belemnity
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Najważniejsze skamieniałości
gąbki
Budowa ciała – najprostsze
organizmy wielokomórkowe. Ich ciało
jest zbudowane z dwóch warstw
komórek rozdzielonych galaretowatą
substancją: warstwa okrywająca i
wewnętrzna warstwa złożona z
komórek opatrzonych wiciami
(choanocyty). Większość wytwarza
wewnętrzny szkielet, który
podtrzymuje ciało. Szkielet ten
zazwyczaj zbudowany jest z luźno
rozmieszczonych igieł nazywanych
spikulami.
Tryb życia i sposób odżywiania –
organizmy osiadłe na dnie. Pożywienie
zdobywają filtrując cząstki pokarmu z
wody. Podstawą ich diety są bakterie.
Inne cechy charakterystyczne –
ich ciało ma bardzo nieregularne
kształty.
Środowisko życia – głównie morze.
Wczesny kambr do dziś.
GEOLOGIA
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Najważniejsze skamieniałości

(…)

…) to narząd oddechowy i filtracyjny.
Tryb życia i sposób odżywiania –
organizmy osiadłe na dnie.
Inne cechy charakterystyczne – mogą żyć
w zwartych masach. Ich muszle zbudowane są
z węglanu wapnia.
Środowisko życia – płytkie morza.
Kambr do dziś.
linia
symetrii
GEOLOGIA
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Najważniejsze skamieniałości
GEOLOGIA
ramienionogi
wykład nr 2 – Różnorodność życia
Najważniejsze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz