Politechnika Gdańska - strona 73

Radialna funkcja rozkładu

 • Politechnika Gdańska
 • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1680

Radialna funkcja rozkładu gdzie V jest objętością zajmowaną przez układ molekuł, N ich liczbą, zaś δ jest deltą Dirac'a. Nawias obejmujący obie sumy oznacza wartość średnią. Wzór ten jest stosowany do wyznaczania cech fizycznych substancji modelowanych za pomocą pojedynczych, identycznych atomów...

Struktura krystaliczna

 • Politechnika Gdańska
 • Metody symulacji w nanotechnologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155

Zadanie 3 (a) Struktura krystaliczna to sposób wypełnienia  atomami przestrzeni tak, że pewna konfiguracja atomów  zwana komórką elementarną jest wielokrotnie powtarzana.   (b) Układ regularny • komórka elementarna – sześcian  • trzy rodzaje sieci: prosta, centrowana przestrzennie i centrowana powi...

Tranzystor-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Tranzystor - trójelektrodowy półprzewodnikowy element elektroniczny , posiadający zdolność wzma cniania sygnału elektrycznego. Według oficjalnej dokumentacji z Laboratoriów Bella nazwa urządzenia wywodzi się od słów transkonduktancja ( transconductance ) i warystor ( varistor ), jako że "eleme...

Metoda faktoryzacji do równania oscylatora harmonicznego

 • Politechnika Gdańska
 • Równania różniczkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 700

Metoda faktoryzacji do równania oscylatora harmonicznego (15) Analizie poddajemy różnicę . (16) Ten operator w nawiasie jest równoważny do operatora (-1). (17) Wracamy do równania oscylatora (18) Z tożsamości (16) wynika: (19) Można sprawdzić, że (20) Pozwala to rozwiązać równanie w taki ...

Stabilność, ruch chaotyczny

 • Politechnika Gdańska
 • Równania różniczkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

Stabilność. Ruch chaotyczny. Stabilność oznacza ciągłą zależność od warunków początkowych. W teorii równań różniczkowych zwyczajnych stabilność jest stabilnością fizyczną Ciągłość i różniczkowalność rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych względem parametrów zagadnienia fizycznego ( równani...

Zastosowanie szeregów potęgowych

 • Politechnika Gdańska
 • Równania różniczkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Zastosowanie szeregów potęgowych do rozwiązywania równań różniczkowych Ogólny kształt równania liniowego drugiego rzędu jednorodnego o współczynnikach zmiennych ma postać: (1) Tego typu klasa równań obejmuje wiele zjawisk fizyki i techn...

Równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego

 • Politechnika Gdańska
 • Równania różniczkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

Równanie różniczkowe liniowe rzędu pierwszego. Definicja Równanie , gdzie nazywamy równaniem różniczkowym liniowym rzędu pierwszego . Równanie to nazywamy jednorodnym i oznaczamy RJ, jeśli , natomiast nazywamy niejednorodnym i oznacz...

Czym jest sieć Lokalna i Teleinformatyczna

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Czym jest sieć Lokalna i Teleinformatyczna, kto jej używa? W ciągu ostatnich 15 lat, sieci LAN z poziomu technologii eksperymentalnych stały się wiodącym narzędziem biznesu na całym świecie. Sieci LAN są bardzo szybkim systemem zaprojektowany...

Elementy Intranetu

 • Politechnika Gdańska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 812

Elementy Intranetu Bardziej zaawansowani lub wymagający użytkownicy mogą pokusić się o ustawienie w sieci lokalnej elementów typowych dla Internetu, takich jak serwery WWW, FTP, serwer po...