Politechnika Gdańska - strona 72

Strategie i formy ograniczania konkurencji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Strategie i formy ograniczania konkurencji - Konkurowanie może być organizowane w formie podejmowania walki konkurencyjnej (ofensywy) jak i jej ograniczania bądź unikania (defensywa). Podejmowanie walki konkurencyjnej to najczęściej próba osiągnięcia dominującej pozycji w sektorze, unikanie konkure...

Strategie organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Strategie organizacji w poglądach przedstawicieli szkoły planistycznej i ewolucyjnej - Szkoła planistyczna-Strategia to długookresowy plan działania firmy, zmienny stopień swobody decyzyjnej przy formułowaniu strategii firmy. Równocześnie przyjmują, że jest to proces decyzyjny polegający na ilościo...

Zarządzanie jakością

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Zarządzanie jakością Koncepcja Zarządzania Jakością (Total Qality Management) stała się odpowiedzią na wyzwania ostatniej dekady. W sytuacji wzmożonej konkurencji rynkowej i unifikacji produktów (każda firma na dobrą sprawę jest w stanie skopiować produkt konkurenta i wypuścić na rynek jego ekwiwal...

Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Zarządzanie organizacją jako proces decyzyjny, funkcje menedżera w zarządzaniu organizacją - Podejmowanie decyzji jest istotą procesu zarządzania aby móc podejmować decyzje musi być spełniony szereg warunków z których trzy mają decydujące znaczenie -

Charakterystyka cyklu życia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 854

Charakterystyka cyklu życia organizacji To naturalna sekwencja etapów, przez którą przechodzi większość organizacji w trakcie wzrostu i dojrzewania. Wiele firm przechodzi wieloetapowy cykl życia organizacji. Pierwszym etapem są narodziny organizacji np.: osoby dysponujące pewnym kapitałem zaczynaj...

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy - Przedsiębiorstwo

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

Biurokracja jako metoda sprawowania władzy i jako typ porządku społecznego Termin biurokracja określany jest jako organizacja o usankcjonowanej formalnej strukturze hierarchicznej. Teorię biurokratycznego zarządzania opracował niemiecki socjolog Max Weber. Twierdził on, że każda organizacja zmierza...

Rola udziałowców w zarządzaniu projektami

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Rola udziałowców w zarządzaniu projektami Spis treści: Strona 1. Wstęp 2. Otoczenie zespołu projektowego. 2.1. Elementy o bezpośrednim oddziaływaniu 2.1.1 Udziałowcy zewnętrzni 2.1.2 Udziałowcy wewnętrzni 3. Sterowanie stosunkami z ud...

Algebra liniowa-macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1281

ALGEBRA LINIOWA - macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych. 24. Macierze - definicja, rodzaje własności, działania na macierzach, iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn macirzy (Cauchy'ego), wykonalność mnożenia. Ma...

Test zaliczeniowy-algebra liniowa i geometria

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1603

2002 GRUPA A Zadanie 1 Znaleźć macierz X taką, że AX - X = B , gdy: A = B = Zadanie 2 Pokazać, że jeśli λ jest wartością własną nieosobliwej macierzy A , to jest wartością własną macierzy A -1 . Zadanie 3 Który ze zbiorów V = {(x, y, x) ∈ R 3 : z = x} jest podprzestrzenią przestrzenie R 3 ? Dlacz...