Politechnika Gdańska - strona 20

Metale bioakumulacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1862

METALE - BIOAKUMULACJA.  Mechanizm przez błonę biologiczną . Biomagnifikacja -akumulacja w sieci troficznej. Organizm akumuluje  na 2 sposoby: bezpośrednio z wody; pośrednio po...

Ekosystem morski - definicje cz. II

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2737

ABYSAL - najbardziej rozległe  środowisko życia ,poniżej 400m  obejmuje dno i wody oceaniczne,  brak światła roślin, stała temp  wysokie ciśnienie,wzrost 1st na 10m  ADAPTACJA -każda dziedziczna cecha  która korzystnie wpływa na przeżycie/  rozród   

Ekosystem morski - definicje

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1106

ekosystem- układ ekol, posiada: przepływ energii, okresloną sieć troficzną, obejmuje biocenozę i  współdziała ze środ fiz. biocenoza -zbiór populacji żyjącej w określonej przestrzeni, własne cechy char. Ekoton -strefa przejściowa.

Funkcjonowanie ekosystemów morskich - wykład 3

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2016

Wykład 3 Strefa brzegowa : duża zmienność i bioróżnorodność; największe nasilenie procesów życiowych; duże  zróżnicowanie w zal od szerokości geograf, oddalenia od brzegu i głębokości; duże zróżnicowanie war  fizycznych, chem i barwy wody. Traktowana jako przejściowa(ekoton). 

Funkcjonowanie ekosystemw morskich - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

Wykład 1 Ekologia -nauka zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań między organizmami i ich środowiskiem.  „ Środowisko”  odnosi się do czynników abiotycznych(temp, zasolenie) jak i biotycznych(oddział między  organizmami). Oddział ze środ na poziomie osobników; rewkcje populacji na środ; pro...

Funkcjonowanie ekosystemw morskich - wykład 4

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Wykład 4 Temperatura - mierzona  batometrami, termometr odwracalny; czynnik wyznaczający strefy geograficzne.  Strefa równikowa-  organizmy osiągają małe rozmiary i umieraja dość szybko. Największy wpływ w strefie  borealnej(oceaniczny obszar zoogeograficzny położony pomiędzy strefami arktyczną i...

Metody oczyszczania i rozdzielania substancji - rozpuszczanie, krystal...

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2982

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 3 TEMAT: Metody oczyszczania i rozdzielania substancji. Roztwory właściwe. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z metodami oczyszczania i rozdzielania  substancji. Przebieg zajęć: Zad. 1. Strącanie osadu fosforanu(V) wapnia. Stały CaCO3 rozpuszczono w 10 cm3 zimnej w...

Podstawowe typy związków nieorganicznych - Tlenki

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2289

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 4 TEMAT: Podstawowe typy związków nieorganicznych. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się podstawowymi związkami  nieorganicznymi. Poznaliśmy metody otrzymywania tych związków, ich właściwości a także  zachowanie podczas reakcji z innymi substancjami. Przebieg zajęć: Z...

Poziomy gleb oraz ich symbole

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 4732

G  poziomy genet oraz ich symbole: ł O - poz organiczny  A - próchniczny; E - wymywania  Ees ,  Eet B -zbogacania;  C - ska a macierzysta; ł G -  p.glejowy  Gg ,  g ,  gg, P - poz.bagienny (w glebach organicznych) M - poziom murszenia; D - pod o e ł ż   miner (w glebach organicznych); R- pod o e ...

Geomorfologia i gleboznawstwo - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2478

W1 GEOMORFOLOGIA-nauka podstawowa i stosowana ,ukształtowanie powierzchni terenu (lądów dna mórz oceanów) –historyczna  – dynamiczna(badanie procesów rzezbotworczych) –strukturalna (wpływ budowy geolog na przebieg proces) –klimatyczna –  fluwialna ,eoliczna ,glacjalna MORFOLOG-opis ukształtowania...