Politechnika Gdańska - strona 21

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1638

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa Dziura ozonowa  jest to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach  atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10  do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej  k...

Saprobowość i systemy saprobów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3045

Saprobowość i systemy saprobów Saproby -  organizmy, które bytują w wodach o różnym stopniu zanieczyszczenia.  System saprobów-  Metoda, w której przyjęto różną tolerancję organizmów wodnych na zanieczyszczenia i w związku z tym  każdy ma jakąś wartość wskaźnikową.  System saprobów wg Kolkwitza i...

Ssaki morskie i introdukcja gatunków

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883

Ssaki morskie – przyczyny zmniejszania się ich populacji, gatunki zagrożone  chronione konwencja CITES: mors,foki(wszystkie rodz),niedzwiedz polarny, morswiny,delfin,kaszaloty Zagrozenia: -nadmierny ruch morski- przyłowy i przelowienia (nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji lowisk  sprowadzaj...

Węglowodory chlorowane i ich pochodne

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2968

Węglowodory chlorowane i ich pochodne Węglowodory chlorowane i ich pochodne -są to związki organiczne zbudowane z atomów węgla i  wodoru, wszystkie składają się z podstawowego szkieletu węglowego i przyłączonych do niego  atomów wodoru. Najczęściej są to krystaliczne proszki lub oleiste ciecze, s...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Skutki lokalizacji farm wiatrowych w rejonach morskich 1.E    lektrownie wiatrowe- bezpośrednie oddziaływanie na biocenozy morskie na poszczególnych etapach      inwestycji:   Etap inwestycji (wpływ krótkotrwały):  Lokalne zniszczenie i przerwanie ciągłości 

Wpływ wycieków ropy naftowej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1526

Wpływ wycieków ropy naftowej z platform wiertniczych na ekosystemy morskie, na przykładzie  wycieku ropy w 2010 roku z platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej -Nagromadzona pod wodą ropa może doprowadzić do wyczerpania za...

Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ekosystemów polarnych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów polarnych W  Antakryce  od lat 80-tych XX wieku pojawia się ozonowa anomalia stratosferyczna. Co więcej,  wzrost   emisji   gazów   cieplarnianych   także   powoduje   zaburzenia  ...

Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Anna Wencel
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2268

Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu. 1. Teoria Filtracja jest to przepływ cieczy w materiale porowatym. Materiał ten charakteryzują takie  wielkości jak : - współczynnik porowatości podawany w procentach, opisujący objętość po...

Strategia organizacji

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 875

STRATEGIA ORGANIZACJI Celem procesu zarządzania zasobami ludzkimi, traktowanego jako strategiczna i operacyjna funkcja, jest budowanie w firmie "portfela kompetencji" poprzez tworzenie nowych umiejętności zawodowych, sieci powiązań i kultury. Jedną z podstawowych funkcji w zarządzaniu or...

Strategia przedsiębiorstwa transportowego

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO MEBLO - TRANS Informacja o firmie Firma Meblo - Trans zajmuje się usługami transportowymi od 1997 roku. Firma specjalizuje się w profesjonalnych i kompleksowych pracach związanych z przeprowadzkami. Głównym obszarem działania jest obszar Poznania. Meblo - Trans...