Węglowodory chlorowane i ich pochodne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3059
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Węglowodory chlorowane i ich pochodne - strona 1

Fragment notatki:


Węglowodory chlorowane i ich pochodne Węglowodory chlorowane i ich pochodne -są to związki organiczne zbudowane z atomów węgla i  wodoru, wszystkie składają się z podstawowego szkieletu węglowego i przyłączonych do niego  atomów wodoru. Najczęściej są to krystaliczne proszki lub oleiste ciecze, są łatwo rozpuszczalne w  rozpuszczalnikach organiacznych, ale słabo rozpuszczalne w wodzie.Są trwałe co powoduje ich  gromadzenia się i krążenia w środowisku. Są odporne na działanie temperatury, wilgotności i światła  Mogą przenikać do wody pitnej, roślin oraz zwierząt. Występują w ropie naftowej oraz gazie ziemnym  Powstają ze szczątków roślin i zwierząt morskich. Pochodne: Węglowodory aromatyczne  – DDT, metoksychlor Pochodne cyklodienowe – aldryna,  hepachlor Pochodne cykloparafinowe  – HCH, gamma HCH Chlorowane terpeny –  toksafenPolichlorowane bifenyle  - PCBs Węglowodory ropopochodne w środowisku morskim Węglowodory dostające się do środowiska morskiego pochodzą z różnych źródeł i to zarówno naturalnych  (wyciek z dna morskiego, rozkład substancji organicznych), jak i będących różnymi formami działalności  człowieka (przemysł na lądzie, wiercenia dna, awarie statków, awarie rurociągów, płukanie zbiorników na  statkach). Niezmiernie ważną cechą jest stan powierzchni morza, który zależy od prądów, wiatru,  głębokości i kształtu zbiornika. Najlepsze co można zrobić w celu zabezpieczenia się przed  katastrofalnymi rozlewami to prewencja. Do metod i możliwości likwidacji rozlewów podejmuje się takie  czynności jak : zbieranie, dyspergowanie, spalanie, zatapianie. zanieczyszczenia węglowodorami  ropopochodnymi są bardzo uciążliwe dla środowiska. Powodem tego jest brak dostatecznej wiedzy na  temat usuwania tych szkodliwych zanieczyszczeń, które maja destrukcyjny wpływ na środowisko  morskie. Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, w skład której głównie wchodzą parafiny  (alkany), nafteny (cykloalkany), olefiny (alkeny) i węglowodory aromatyczne. Pozostałość, do około 20%  stanowią związki organiczne zawierające tlen, azot lub siarkę, a także sole nieorganiczne i woda. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz