Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ekosystemów polarnych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany  klimatyczne a  funkcjonowanie ekosystemów polarnych - strona 1

Fragment notatki:


Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów polarnych W  Antakryce  od lat 80-tych XX wieku pojawia się ozonowa anomalia stratosferyczna. Co więcej,  wzrost   emisji   gazów   cieplarnianych   także   powoduje   zaburzenia   w   systemie   klimatycznym   obszarów  polarnych.   Stopniowe ocieplanie się klimatu ma oraz większe i coraz niebezpieczniejsze konsekwencje  dla całego ekosystemu. Jedną z głównych konsekwencji, ciągle ocieplającego się klimatu jest stopniowe kurczenie się  pokrywy lodowej. To, jaką powietrznię zajmuje lód morski ma wpływ na rozwój kryla, lub konkurującej z  nim salpy. Mniej rozległe i trwające krócej zalodzenie oceanu sprzyja ekspansji salpy, natomiast dłuższe i  bardziej rozległe zalodzenie, ekspansji kryla. Także pingwiny maskowe i białobrewe są zwolennikami  mniejszego zalodzenia oceanu, a więc następuje wzrost ich liczebności, w przeciwieństwie do pingwinów  Adeli, które żerują w lodzie lub na jego skraju. Ponadto są mocno przywiązane do krylowego pożywienia,  które zanika ostatnio na koszt masowo pojawiającej się w jego miejsce salpy, omijanej przez nie przy   konsumpcji. Na lądzie najbardziej widocznym efektem zmian klimatycznych są postępujące procesy  deglacjacji. Przewidywana jest dalsza recesja lodowców, wytapianie lodu starego z odsłanianych moren i  obniżenie się głębokości zalegania zmarzliny. Jeśli natomiast chodzi o ekosystemy lądowe, są one silnie kształtowane przez silne oddziaływanie  kręgowców, które żyją na nich w okresie rozmnażania, linienia, czy odpoczynku. Zmniejszenie się liczebności tych zwierząt na terenach lęgowych, jeśli będzie trwałe, spowoduje  również stopniowe przekształcanie  zasobnych  w  nutrienty ekosystemów pozostających  pod  wpływem  silnego nawożenia w ubogie ekosystemy typowej tundry antarktycznej.  Przewiduje się również, że z powodu zmian klimatycznych, można się spodziewać pojawienia się  w   tundrze   antarktycznej   nowych   gatunków   inwazyjnych,   które   będą   w   stanie   przetrwać,   a   także   się  rozmnażać i stopniowo zasiedlać nowe środowisko. Arktyka  jest drugim wrażliwym ekosystemem, na który zmiany klimatyczne mają silny wpływ.  Poprzez ocieplenie klimatu wzrosła temperatura powietrza, stopniowo kurczy się powierzchnia, a także  maleje grubość morskiej pokrywy lodowej. Tempo ubywania lodu arktycznego w ostatniej dekadzie bardzo się nasiliło. Z badań wynika, że  tempo ubytku lodu letniego to -11,2% na dekadę, natomiast ubytek lodu marcowego to -2,7%.

(…)

… także na powierzchniowe wody w otwartych obszarach morskich,
których ocieplanie, prowadzi do takich konsekwencji jak:
- Przebudowa sieci troficznej – napływ mniejszych i mniej zasobnych w wysokokaloryczne
tłuszcze form borealnych, w porównaniu do dużych i bogatych w kalorie gatunków arktycznych, prowadzi
do zmian ekosystemu Arktyki ze zdominowanego przez ssaki i ptaki na zdominowany przez ryby.
- Zmiany w zasięgu występowania gatunków – napływ form borealnych z obszaru Skandynawii do
wysokiej Arktyki i wycofywanie się na NE gatunków arktycznych. Obserwowany zarówno w planktonie
(ślimaki skrzydłonogie, eufauzje, obunogi) jak i w bentosie (małże, kraby, wieloszczety, brunatnice) (Jan
M. Węsławski i in. 2006).
Jeśli chodzi o ekosystemy półzamknięte, to zmiany dotyczą organizmów, które nie mają szerokich
możliwości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz