Politechnika Gdańska - strona 19

Ocena oddziaływania na środowisko - test

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2303

1 .Scooping dotyczy:planowanych przedsięwzięć  mogących znacząco oddział na środowisko, czyli  przedsięwzięcia I grupy  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia, to:Dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym  przedsięwzięciu 3. Postanowienie w przedmiocie obowiązku przeprowadzania OOŚ w...

Zasady ochrony środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1253

Zasady ochrony środowiska a OOŚ:  1. Zasada zrównoważonego rozwoju 2. Zasada prewencji  3. Zasada przezorności  4. Zasada zanieczyszczający płaci  5. Zasada kompleksowości OŚ  6. Zasada dostępu do informacji o środowisku  7. Zasada ekonomizacji  8. Zasada legalności  9. Zasada partycypacji public...

Mikrobiologia - definicje do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1960

Antybiotyki -dzieli sie na naturalne (metabolity drobnoustrojów=penicylina  benzylowa,glikopeptydy,aminoglikozydy,makrolidy), syntetyczne (naturalny produkt wyjściowy- pochodne uzyskane droga chemicznej modyfikacji=penicyliny  półsyntetyczne,...

Egzamin z mikrobiologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2611

Egzamin z mikrobiologii 1. Wymień dwie hipotezy tłumaczące powstanie komórki eukariotycznej z prokariotycznej: a) b) 2. Dlaczego 16S rDNA uważa się za dobry chronometr ewolucji: a)  b) 3. Najmniejsza wielkość komórki bakteryjnej to: a) 10-20 nm b. 50-100 nm c) 0.5-1  µm d) 2-4  µm 4. Bakterie urz...

Mikrobiologia - pojęcia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Marian Sławomir Sęktas
 • Mikrobiologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3115

1. Rozumienie pojęć i terminów - aseptyka - antyseptyka ... - pasteryzacja - tyndalizacja - dezynfekcja - dekoktacja - sterylizacja - czas śmierci cieplnej - punkt śmierci cieplnej - postulaty Kocha - biofilm, - zooglea - otoczka - ściana k...

Chemia analityczna - chemia analityczna

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1554

1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  2. Odczynniki I, II i III grupy kationów. 3.Środowisko ,,działania" odczynników grupowych I, II i III grupy kationów.  4.Jony jodkowe wytrącają  (barwa) osad jodku ołowiu który jest/  nie jest (podkreślić właściwe)rozpuszczalny w nadmia...

Dekompozycja, czyli rozkład biomasy

 • Politechnika Gdańska
 • Dekompozycja
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1750

Dekompozycja, czyli rozkład biomasy Istota procesu Dekompozycja jest drugim obok produkcji procesem chemicznym, charakterystycznym dla całej biosfery i jej podjednostek. Jest to  przejaw   procesu   oddychania   pojedynczych   organizmów,   obserwowany   na   poziomie   ekosystemu.   Dekompozycja...

Wejściówka - barwienie bakterii Gram

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Barańska
 • Mikrobiologia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2317

proste pozytywne- zabarwienie kom mikroorg w formie utrwalonej,zastos jednegoBarwnika.Tło  pozostaje bezbarw. głównie zasadowe barwniki anilinowe(błękit metylenowy,fuksyna  zasadowa,fiolet krystal,goryczkowy,metylowy) Zasad barwniki wykazują silne powinowactwo do  kwaśnej cytoplazmy wewnątrzkom m...

Funkcjonowanie ekosystemów morskich - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1435

Funkcjonowanie pytania bałtycki (Macoma balthica), sercówka bałtycka (Cerastoderma  glaucum). Łańcuch troficzny dla źródeł hydrotermalnych :  chemoautotrofy-Riftia haceriptila-Byrthograca. Warunki termiczne  dla rozwoju  fauny dennej żyjące w okolicach źródeł  hydrotermalnych to : temp 10-20st st...

Czynniki środowiskowe - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Anna Szaniawska
 • Funkcjonowanie ekosystemów morskich
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1309

Czynniki środowiskowe Ciśnienie:  każde 10m to 1atm; eurybaty-org żyjące w największych głębinach; niskiemu ciśnieniu  towarzyszy niska temp. Reakcje na zmiany ciśnienia:  eurybaty - org o bardzo rozległym zasięgu pionowym,  wytrzymują znaczne zmiany w ciśnieniu (do 300atm);  stenobaty- zamieszku...