Chemia analityczna - chemia analityczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia analityczna - chemia analityczna - strona 1 Chemia analityczna - chemia analityczna - strona 2 Chemia analityczna - chemia analityczna - strona 3

Fragment notatki:


1.Dlaczego  Pb2+ wykrywa się w I i II grupie kationów?  2. Odczynniki I, II i III grupy kationów. 3.Środowisko ,,działania" odczynników grupowych I, II i III grupy kationów.  4.Jony jodkowe wytrącają .......................................... (barwa) osad jodku ołowiu który jest/  nie jest (podkreślić właściwe)rozpuszczalny w nadmiarze jodków. 5.(...) 6.(...) 7.(...) 8.(...) 9. Jaki kation można wykryć przy pomocy odczynnika Tollensa?  10. Wymień produkty powstające w reakcji jonu [Cu(NH3)4]2+ z roztworem cyjanku potasu 11. Co powstaje w wyniku reakcji jonów Co2+ z jonami rodanowymi (SCN-) . Reakcja Vogla 12.Napisz reakcję Crumma dlaczego obecność chlorków przeszkadza i w jaki sposób je  maskować? 13. Podaj produkty i dobierz współczynniki w następującej reakcji:   NO3-  + OH- +H2O=  14. Uzupełnij równanie reakcji (w oparciu równania połówkowe)  Cr3++ MnO4- + ? + Mn2+ +?  15. Dlaczego metody Mohra nie można stosować w środowisku kwaśnym?  16.Oblicz stężenie molowe 69% kwasu azotowego o gęstości .....  (Mm = 63 g/ mol)  17. Ile cm3 kwasu solnego o gęstości 1,1g/cm3 należy użyć aby otrzymać 2 dm3 O,2 M  roztworu tego kwasu?  18. W pewnej temperaturze pH roztworu kwasu mrówkowego (HCOOH) wynosi 4. Oblicz  stopień dysocjacji kwasu w roztworze , jeżeli stała dysocjacji kwasowej w tej temperaturze  wynosi Ka= 2*10-4  19. W jakim pH zacznie wytrącać się osad Al(OH)3 z O,01 M roztworu Al(NO3)3 ?  Kso Al(OH)3 =3,7*10-15  20. Na miareczkowanie 122,5 mg CaCO3  (Mm=100) zużyto wobec oranżu metylowego 1,75  ml roztworu HCl. Jakie jest stężenie molowe roztworu HCl?  21. 0,01 M roztwór słabej zasady wykazuje pH  równe 5. Oblicz stałą dysocjacji zasady MOH 22. Miareczkowano 100ml 0,2 M roztworu CH3COOH 0,1 M roztworem NaOH . Oblicz pH  przy 20% miareczkowania. (Ka= 1,85 * 10-5)  23.(...) 24. Jaka jest stała dysocjacji 3)2+ , jeżeli w roztworze 0,02 mol AgCl w nadmiarze amoniaku  takim że całkowite stężenie amoniaku wynosi 2 M, a całkowita objętość  1dm3 , stężenie  jonów srebrowych wynosi 0,0000108 mg/dm3 (Mm Ag =108g/mol).  25. Po rozpuszczeniu próbki Na2C2O4 o masie 2,68g roztwór rozcieńczono wodą do  objętości ..... ml. Na miareczkowanie 3 próbek zużyto odpowiednio: 39,95ml ,  40,05ml , ......... roztworu KMnO4. Jakie jest stężenie normalne i molowe roztworu KMnO4  (Masy molowe: Na2C2O4=134 ; KMnO4=158).  26. W jodometrycznym oznaczeniu miedzi w wyniku reakcji Cu(II) z jodkiem potasowym  wydzielił się jod, który jest miareczkowany roztworem tiosiarczanu sodu. W reakcji  tiosiarczan (podkreśl właściwą odpowiedź) redukuje się/ utlenia się do  27. Napisz równania reakcji zachodzących podczas manganometrycznego i  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz