Politechnika Gdańska - strona 18

Mechanika płynów - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3465

MATERIA: • CIAŁO STAŁE • PŁYN (ciało łatwo ulegające odkształceniom, niska sprężystość postaciowa) - CIECZ (nie ulegaj lub ulegają w nieznacznym stopniu odkształceniu objętościowemu) - GAZ (łatwo ulegają odkształceniom objętościowym) • PLASMA Ciała stałe ciecze i gazy wykazują strukturę molekular...

Bałtyk – flora i fauna

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1484

Bałtyk – flora i fauna Flora: rośliny naczyniowe: włosienicznik Baudota wywłócznik kłosowy zostera morska (trawa morska) rdestnica  przeszyta rdestnica grzebieniasta rdestnica nitkowata rupia morska zamętnica błotna jezierza morska zi...

Cechy produktu - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski
 • Ekonomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1316

Wartość użytkowa- zespoł cech , właściwości, jakie posiada produkt, ktore zaspokoją  określone potrzeby ludzkie; wiąże się z pojęciem jakości i użyteczności dobra. Istota wartości użytkowej polega na tym , ze zmienia się wartość użytkowa; sprowadza się do tego  ze transport pozwala na zmianę pote...

Ochrona przyrody - wykład 2

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Jacek Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1288

WYKŁAD II POMNIK PRZYRODY – wspaniałe, piękne drzewo XIX – XX WIEK: • Początek nowoczesnej ochrony przyrody, na zasadach naukowych, ze względu na jej  idealne walory.  • 1882 – Park „Yel owstone” • 1898 – ustawa o Ochronie Przyrody ze Lwowa (1 ustawa) – umotywowana tylko względami  naukowymi • Do...

Chemia nieorganiczna - pytania zerowe

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1449

Chmurzyski. Notatka składa się z 1 strony. na zerowce: 1)charakter chemiczny 4 tlenków, był kwasowy, zasadowy, amfoteryczny i obojętny i napisać do nich reakcje potwierdzajace ich właściwości  2)dysocjacja amioniaku i napisac co jest kwasem, zasada, sprzezonym kwasem, sprzezona zasada  3) zapis el...

Biologia - pytania na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. Tadeusz Kadulski
 • Biologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

1. Endopasożyt to –  pasożyt wewnętrzny 2. Rozkłada białka w żołądku –  pepsyna 3. Detoksykacja w  wątrobie 4. Gatunek biologiczny to  zbiór , populacja z łożona z osobników mających podobne cechy,  które  przekazywane s ą  płodnemu  potomstwu;  innymi słowy gatunek to jednostka  biologiczna dysp...

Chemia analityczna - egzamin 2

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1477

1. Co to jest analiza ilościowa i jakościowa. 2. Po dodaniu odczynnika grupowego dla III grupy wytrącił się biały osad. Jakie kationy były w  tym roztworze. 3. Dlaczego PbS wytrąca się w I i II grupie kationów. 4. Nazwy odczynników grupowych i warunki ich zastosowania. 5. Jak odróżnić HgS od inny...

Chemia analityczna - egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Bogdan Skwarzec
 • Chemia analityczna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1953

1. Jak odróżnić Fe3+ od Fe2+? 2. Reakcja Vogla, Cruma, mieszanina Lehnera 3. Reakcja heparowa 4. Reakcje charakterystyczne dla 3 grupy kationów 5. Reakcje charakterystyczne dla jonów fosforanowych 6. Reakcja fosforanów z molibdenianem 7. Reakcja kalomelowa 8. Reakcja obrączkowa 9. Manganometryczn...

Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1442

Zasady SZŚ:  jest integralną częścią całego systemu zarządzania organ., co oznacza powiązanie z  pozostałym systemami zarządzania, np. planowanie strategii operacyjnych.  Koncepcja SZŚ opiera się na:  ciągłe doskonalenie, zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ooś,  zapobieganie zanieczyszcze...

Ocena oddziaływania na środowisko - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Maria Richert
 • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1442

W  procesie identyfikacji aspektów  uwzględnia się zagadnienia: emisję zanieczyszczeń do  powietrza, emisje do gruntu, wytwarzanie odpadów, hałas i wibracje, wykorzystanie surowców i  zasobów naturalnych, odprowadzanie ścieków, wpr...