Politechnika Gdańska - strona 12

Prawo w ochronie środowiska - pojęcia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Krystyna Klenowska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Katalog źródeł prawa w konstytucji:  konstytucja-ustawa zasadnicza;umowy międzynarodowe, ustawy-  zaw delegacje,jaki org wydaje rozp i o czym; rozporządzenia-akty wykon, akty prawa miejscowego- samorządy terytorialne. Środowisko wg prawa: „środ” uzyska taki zasięg przedmiotowy jaki prawnie ma być...

Prawo w ochronie środowiska - kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Krystyna Klenowska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

Ochrona stała jest: Nieograniczona w czasie  Obowiązek uiszczenia opłaty produkt nie powstaje w przypadku gdy jej łączna wysokość nie przekracza  50zł Opłata depozytowa za akumulator kwas-ołowiowy wynosi 30zł  Powszechne korzystanie ze środ Obejmuje korzystanie ze środ bez użycia instalacji w cel...

Prawo w ochronie środowiska - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Krystyna Klenowska
 • Prawo w ochronie zdrowia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

1. Co jaki czas należy uiszczać opłatę eksplaotacyjną w prawie geologicznym i górniczym? Co 3 miesiące. 2. Kto jest zwolniony z prawa wodnego? Łodzie sportowo-turystyczne o ograniczonej nośności do 15 ton. 3. Akty planistyczne to: element prawa administracyjna.  4. Organ ustawodawczy: burmistrz. ...

Techniki analizy chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1526

11.03  Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności. Techniki analizy chemicznej,  instrumentalnej i sensorycznej stosowanej do kontroli oceny jakości żywności - aparaty pomiarowe - subst. – jakies zjawisko fizyczne Metody ins...

Techniki analizy sensorycznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2639

TECHNIKI ANALIZY SENSORYCZNEJ STOSOWANE DO KONTROLI I OCENY  JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Zmysły -  zespoły odbiorcze, za pomocą których organizm odbiera z otoczenia informacje:  mechaniczne, termiczne, świetlne, akustyczne oraz derm. Uproszczony schemat powstawania smaku.        Substancja słodka           ...

Metody oznaczania składników żywności

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2646

18.03.2013R. METODY OZNACZANIA SKŁADNIKÓW ŻYWNOŚCI: BIAŁEK,  SACHARYDÓW ORAZ TŁUSZCZÓW Metody oznaczania białek. Właściwości białek wykorzystywane w metodach oznaczania: • Prawie stała zawartość azotu w białkach tego samego rodzaju. • Zdolność do absorpcji promieniowania o określonej długości fal...

Bioakumulacja, biomagnifikacja - BCF, BMF, BAF

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 9086

biokumulacja - proces gdzie całkowita ilosć subst.w org zywym wzrasta w ciagu całego jego życia,  bo wchłanianie jest większe niż suma wydalania i degradacji. Zalezy od-stopnia  biolog.zwielokrotnienia, dl.łancucha pokarm, gat.zwierzecia, rodzaju subst. Zdolnosc do  bioakumulacji wzrasta ze wzros...

Dopuszczalne dzienne spożycie - ADI, DDP

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1995

ADI  (ang. Acceptable Daily Intake) - dopuszczalne dzienne spożycie (tłumaczone również jako:  dopuszczalne dzienne pobranie lub dopuszczalna dzienna dawka), wskaźnik określający  maksymalną ilość substancji, która zgodnie z aktualnym stanem wiedzy może być przez człowieka  pobierana codziennie z...

Katastrofy ekologiczne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

KATASTROFY EKOLOGICZNE-są to trwałe, nieodwracalne, uszkodzenia lub zniszczenia  środowiska, majace negatywny wpływ na życie człowieka.  W ZATOCE PERSKIEJ 1991r. wojna, doprowadziła do wycieku ropy, ale to nie wszystko bo  wycofująca się armia iracka podpaliła ta ropę. Ropa ta dostała się do wód ...

Kontrola jakości pracy laboratorium

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1421

Kontrola jakości pracy laboratorium (auditing, interkalibracja, akresytacja),  Audit wewnętrzny w laboratorium t o inaczej sprawdzenie poprawności funkcjonowania laboratorium.  Audit  polega na przeprowadzeniu badania zgodności przyjętych założeń (wymagań) ze stanem obecnym. Mówi się, że  audit j...