Kontrola jakości pracy laboratorium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1547
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola jakości pracy laboratorium - strona 1

Fragment notatki:


Kontrola jakości pracy laboratorium (auditing, interkalibracja, akresytacja),  Audit wewnętrzny w laboratorium t o inaczej sprawdzenie poprawności funkcjonowania laboratorium.  Audit  polega na przeprowadzeniu badania zgodności przyjętych założeń (wymagań) ze stanem obecnym. Mówi się, że  audit jest zdjęciem rzeczywistości. Audit wskazuje na słabe punkty w laboratorium tzw. niezgodności oraz  wskazuje obszary do poprawy.  Okresowa kontrola systemu jakości musi być prowadzona poprzez przeprowadzenie  audytów wewnętrznych. Interkalibracja laboratoriów - b adania prowadzone w tym samym czasie przez różne laboratoria w celu oceny  jakości wyników badań.  Akredytacja laboratorium –  czynnik sprzyjający zapewnieniu wysokiej jakości pracy laboratorium. Akredytacja  laboratorium wg odpowiedniego programu wskazuje, że laboratorium stosuje właściwe zasady zapewniania  jakości i jest kompetentne do wykonywania określonych badań lub rodzajów badań. Laboratorium ubiegające się o akredytacje musi spełniać wymagania zawarte w odpowiednich normach. Norna  PN-EN określa ogólne kryteria dotyczące technicznych kompetencji laboratorium, obejmując: • zarządzanie i organizację laboratorium, • personel, • pomieszczenia i wyposażenie, • procedury działania: metody i procedury badawcze, system jakości, raporty z badań; postępowanie z  próbkami, poufność i bezpieczeństwo. Podstawowym warunkiem uzyskania akredytacji przez laboratorium jest wdrożenie systemu zapewniania jakości,  udokumentowanego w Księdze Jakości. Walidacja Metody. Proces oceny metody analitycznej prowadzony w celu zapewnienia zgodności ze stawianymi jej wymogami.  Umożliwiający opis tej metody oraz pozwalający określić jej przydatność. Walidacja metody analitycznej  obejmuje sprawdzenie jej ważnych cech charakterystycznych. Ostatecznym jej celem jest pewność, że proces  analizy przebiega w sposób rzetelny i precyzyjny oraz daje miarodajne wyniki. • to proces ustalania parametrów charakteryzuj ą cych  sprawność działania i ograniczeń metody  oraz sprawdzenie jej  przydatności do określonych celów . Walidację wykonujemy gdy: • opracowywana jest nowa metoda analityczna • prowadzone są próby rozszerzenia zakresu stosowalności znanej metody analitycznej (np. do oznaczania  znanego analitu do próbek o innej matrycy) • kontrola jakości stosowanej metody wykazała zmienność jej parametrów w czasie • dana metoda analityczna ma być wykorzystywana w innym laboratorium • przeprowadza się porównanie danej metody z inną metodą odniesienia. Systemy zapewnienia jakości pracy laboratorium. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz