Systemy zapewnienia i kontroli jakosci pracy laboratorium

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy zapewnienia i kontroli jakosci pracy laboratorium - strona 1

Fragment notatki:


systemy zapewnienia jakości pracy laboratorium  zbiór procedur, których wprowadzanie ma zagwarantować, że  działania laboratorium analitycznego spełnia warunki stawiane przez zleceniodawców. System jakości jest więc  strukturą organizacyjną, zapewniającą możliwość zarządzania jakością. Istotną rolę odgrywa tu sterowanie jakością,  które okresla metody i działania stosowane w celu spełnienia wymagań jakości, wykonywane przez personel  laboratorium. Podstawą sterowania jakością w lab jest stos zasad tzw dobrej praktyki laboratoryjnej.  kontrola  jakości  pracy  laboratorium  Audit wewnętrzny w laboratorium  to inaczej sprawdzenie poprawności funkcjonowania laboratorium. Audit polega  na przeprowadzeniu badania zgodności przyjętych założeń (wymagań) ze stanem obecnym. Mówi się, że audit jest  zdjęciem rzeczywistości. Audit wskazuje na słabe punkty w laboratorium tzw. niezgodności oraz wskazuje obszary do  poprawy.  Akredytacja  – formalne uznanie, potwierdzone określonym dokumentem. Ogólnie termin akredytacja oznacza  postępowanie, w którym upoważniona jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba są  kompetentne do wykonywania określonych zadań. Wiąże się to z inspekcją dotyczącą jakości usług wykonywanych  przez akredytowaną osobę lub organizację. W Polsce upoważnioną jednostką akredytującą laboratoria oraz różne  podmioty gospodarcze i instytucje inspekcyjne jest Polskie Centrum Akredytacji. Wybrane oddziaływania oraz elementy jakości, na których ma skupić się  interkalibracja , to te, które uważa się za  najczęściej monitorowane walidacja  doswiadczalne sprawdzenie procedur analitycznych.wymaga on sprawdzenia, czy uzyskiwana precyzja i  dokładność odpowiada założeniom, okreslenia granic oznaczalności oraz zakresu liniowości wykresu analitycznego,  sprawdzenia selektywności, a więc kontroli, czy nie wystąpią interferencjemogace mieć niepożądany wpływ na  oznaczenia, a także podatności na zakłócenia zewnętrzne, które mogą w laboratorium wystąpić. spójność  pomiarowa jest właściwością wyniku pomiarowego lub wartością okreslonej wielkości, która może być  skorelowana z uznanym ukl odniesienia zwykle z krajowymi lub międzynarodowymi wzorcami poprzez nie przerwany  łańcuch porównań charakteryzujących się określoną niepewnością. Wiarygodność wyników oznacza że wyniki powinny być zarowno dokładne jak i pecyzyjne, tzn. niepewność związana  z danym wynikiem powinna być mała.  - sprawdza się ja za pomocą CRM- jawnie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz