Politechnika Gdańska - strona 13

Kryteria wyboru techniki analitycznej

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2086

KRYTERIA WYBORU TECHNIKI ANALITYCZNEJ Wybor techniki rozkładu probki jest uzależniony nie tyle od pożądanej techniki końcowych  oznaczeń, co przede  wszyskim od rodzaju matrycy probki i ozn składnikow. wybor metody  uzalezniony jest od składu jakościowego ciała oraz od stosunkow ilościowych międz...

Metody biologiczne a zanieczyszczenia środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2233

Metody biologiczne wykorzystywane w ocenie zanieczyszczeń środowiska Biowskaźnik Podstawowa klasyfikacja bioindykatorów roslinnych i zwierzecych oparta jest na relacji zachodzacej pomiedzy  bodźcem, a wywołanym przez niego efektem. Dlatego te wyróżnia się: •  biomarkery  – subkórkowe  zmiany bioc...

Metody sprawdzania wiarygodności wynikw

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

Metody sprawdzania wiarygodności wyników Testy i metody pozwalające sprawdzić wiarygodność wyników analitycznych. 1. Z godności równoległych wyników oznaczeń. 2. Zgodność wyników uzyskiwanych dwiema niezależnymi metodami. 3. Dodatek roztworu wzorcowego. 4. Porównanie uzyskanych wyników oznaczeń z...

Przeprowadzenie próbek stałych do roztworu

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2352

PRZEPROWADZANIE PRÓBEK STAŁYCH DO Roztworu 1) Rozpuszczenie - proces fizyczny w ktorym nasza badana substancja ulega rozproszeniu pod wpływem rozpuszczalnika (woda,metanol-rozp.polarne; heksan,toluen...

Przeprowadzenie próbki do roztworu

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2135

PRZEPROWADZENIE PRÓBKI DO ROZTWORU Zabieg niezbędny w przypadku większości metod pomiarowych można przez: -rozpuszczenie -roztwarzanie ROZPUSZCZENIE  gdy energia solwatacji przewyższa energię sieci krystalicznej. W ten sposob  rozpuszczają si...

Statystyczna ocena wyników

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1274

Ocena statystyczna wyników. Analiza statystyczna obejmuje sprawdzenie, czy w zbiorze danych występują  wartości odstające, obliczenie  statystyk opisowych, wyznaczenie karty kontrolnej Shewharta oraz wyznaczenie testów konfiguracji dla kart...

Techniki rozkładu na mokro i sucho

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1995

Techniki rozkładu na sucho 1. spopielanie  polega na powolnym rozkładziemat org w piecu, zapewniającym uzyskanie 400-600C. W  trakcie rozkladu powstaje popioł, złożony głownie z węglanow i tlenkow, ktory następnie roztwarza się  wodpowiednim kwasie lub mieszaninie kwasow. W analityce zanieczyszcz...

Techniki wydzielania analitów

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

TECHNIKI WYDZIELANIA ANALITÓW: analit – to co oznaczamy matryca – to co towarzyszy próbce (tego nie oznaczamy) 1) PRÓBKI ŚRODOWISKOWE     (gleba, woda wodociągowa, powierzchniowa, ścieki, gazy:  odlotowe, spalinowe, atmosfera) Najczęściej do tego celu stosuje się ekstrakcję: • korzyści: - przenie...

Biowskaźniki - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

Biowskaźnik - info o stanie(jakości) środow oraz o naturze zmian w nim zachodzącym, zmiany w  zachowaniu stoso organ monitoruj(zmiany w składzie i liczebności, miany fizjologiczne i morfologiczne). b.regulujące : fizjonomicznie pokazują stopień uszkodzenia zal od presji działczynnika. b.akumulują...

Etapy procesu analitycznego - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1225

  1. A. Etapy procesu analitycznego etapy Próbki gazowe Próbki ciekłe Próbki stałe Pobieranie próbek - usuwanie materii  zawieszonej -osuszanie próbki izolacja i wzboagcenie  analitów derywatyzacja - oddzielenie materii  zawieszonej Transport i  przechowywanie Konserwacja termiczna Konserwacja te...