Politechnika Gdańska - strona 11

Pytania z elektrochemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

  Ćw 5-  Elektrochemia. Wyznaczanie charakterystyk elektrod: szklanej, antymonowej i chinhydronowej. Pomiary pH. 1. narysować schemat akumulatora ołowiowego. 2. napisać reakcje akumulatora ołowiowego kiedy  ładuje i kiedy jest rozładowany. 3. wymienić ogniwa elektrochemiczny, narysować schemat po...

Pytania z kinetyki chemicznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064

Ćw 6 - Kinetyka chemiczna. Badanie szybkości hydrolizy bezwodnika octowego metodą pomiaru przewodnictwa elektrycznego. równanie arheniusa, co to

Pytania - równowagi fazowe

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

     Ćw 2 – równowagi fazowe Co to jest entalpia parowania, molowa entalpia parowania. Czemu gaz schładza sie czy coś takiego.  Co sie dzieje w komorze frakcyjnej. I miałam narysować wykres jakiś dziwny ;D nie jestem pewna  co tam było ale wykr...

Zjawiska powierzchniowe koloidy - pytania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

  Ćw 4 -  Zjawiska powierzchniowe/koloidy. Adsorpcja wyznaczanie izotermy BET. ciśnienie osmotyczne(mechanizm powstawania), prawo Hoffa,wzór na obniżenie temp krzepnięcia Wyznaczanie stałej 

Termochemia-pomiar ciepła spalania substancji organicznych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2205

SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA1   Termochemia. Pomiar ciepła spalania substancji organicznych. Wstęp teoretyczny: Kalorymetria to dział chemii fizycznej i termodynamiki zajmujący się rozwijaniem technik pomiaru  ciepła powstającego w wyniku re...

Elektrody - wejściówka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Elektroda szklana –elektroda jonoselektywna służąca do pomiaru pH roztworu.Zbudowana z  szklanej banieczki (membrany),wykonanej ze szkła przenikalnego tylko dla jonów H 3O +. Wewnątrz  banieczki znajduje się roztwór z zanurzoną elektrodą chlorosrebrową lub kalomelową. Różnica  aktywności jonów H ...

Spektrochemia - wejścióka

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 812

Absorbancja-A miara zdolności pochłaniania;A=Io/It=kl wartości od 0 do nieskończoności  A = ε l  c;  A=log 1/T Czułość met spektrofotom określa współcz proporcjonalności z prawa Lamberta- Beera:  molowy współcz abs właściwej( ε ) dla stęż w mol/l,jednostką jest l/(mol.cm);charakt  dlakażdej subst...

Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2289

Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz – para w  układzie dwuskładnikowym  Badania przeprowadziłyśmy dla układu chloroform- metanol Wartości tablicowe chloroformu i metanolu: Chloroform: d=1,4797 [g/cm3] M= 119,38 [g/mol] Tw=61,3 [°C]

Adsorpcja – wyznaczanie izotermy BET

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1141

Ćwiczenie nr. 6  Zjawiska powierzchniowe i koloidy. Adsorpcja –  wyznaczanie izotermy BET Opracowanie wyników pomiarów: Na podstawie wyników pomiarów izotermy p0  = f (Va) bez 

Kolokwium wstępne , chromatografia cienkowarstwowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Elżbieta Kamysz
 • Chemia organiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

Zagadnienia: Kolokwium wstępne + chromatografia cienkowarstwowa: • znajomość nazw i przeznaczenia szkła laboratoryjnego • destylacja o podstawy fizykochemiczne  o techniki destylacji: prosta, frakcyjna, z parą wodną, pod obniżonym ciśnieniem;  kiedy stosuje się podane rodzaje destylacji o szkicow...