Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz - strona 1 Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz - strona 2 Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz - strona 3

Fragment notatki:


Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz – para w  układzie dwuskładnikowym  Badania przeprowadziłyśmy dla układu chloroform- metanol Wartości tablicowe chloroformu i metanolu: Chloroform: d=1,4797 [g/cm3] M= 119,38 [g/mol] Tw=61,3 [°C] Metanol : d=0,7918 [g/cm3] M= 32,04 [g/mol] Tw=64,7 [°C] a) Wyznaczenie krzywej wzorcowej Przygotowałyśmy mieszaniny chloroformu i metanolu w odpowiednich stosunkach , wyznaczyłyśmy refraktometryczne współczynniki załamania światła. Tabela z wynikami 1 : Nr pomiaru 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ciecz I  chloroform  [ml] Czysty  składnik 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Czysty  składnik  Ciecz II metanol [ml] 0 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Współczynnik załamania światła 1,3586 1,3395 1,3490 1,3575 1,3658 1,3760 1,3982 1,4105 1,4225 1,4349 1,4456  0,00 0,05 0,11 0,17 0,25 0,33 0,42 0,53 0,63 0,81 1,00 Obliczenia dla wyznaczenia ułamka molowego chloroform w mieszaninie ( 0,5 ml chloroform + 4,5  ml metanol):  V chloroform= 0,5 ml m=d*V = 0,7784 *0,5 = 1,1676 g n= 0,0061974 mola V metanol= 4,5ml  V= 0,5 ml m=d*V = 1,4797*4,5 = 3,58145 g n= 0,1120 mola X I= 0,052 b) Wyznaczanie diagramu fazowego Wyznaczyłyśmy temperatury wrzenia cieczy za pomocą aparatu składającego się z 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,2800 1,3000 1,3200 1,3400 1,3600 1,3800 1,4000 1,4200 1,4400 1,4600 f(x) = 0,11x + 1,34 R² = 0,95 krzywa wzorcowa  ułamek molowy chloroformu w s p ó łc zy n n ik  z a ła m a n ia  ś w ia tła   kolby dwuszyjnej i kolumny połączonej z chłodnicą zwrotną. Do kolby wprowadziłyśmy kolejno roztwory zawierające mieszaninę chloroformu i metanolu w odpowiednich ilościach. Chlorofor [ml] 2,5 7,5 12,5 17,5 22,5 Metanol [ml] 22,5 17,5 12,5 7,5 2,5  n 20/D kondensatu 1,3522 1,3821 1,4045 1,4033 1,4253 Y xx/I 0,110 0,382 0,585 0,575 0,775 n  20/D roztworu 1,3380 1,3490 1,3768 1,4011 1,4339 X x/I 0,018 0.081 0,334 0,555 0,853 Tw (Co)  63,2 59,2 57,1 54,4 54,8 Metodą regresji liniowej obliczyłyśmy  wartości parametrów liniowych a i b y = ax +b y=0.11x + 1,34 a=0.11 b=1,34 Obliczenia dla wyznaczenia ilości chloroformu w kondensacie i w roztworze (mieszanina 2,5 ml chloroformu i 22,5 ml metanolu): X=1,3522-1,34/0,11=0,110 Y=1,3380-1,34/0,11=0.018 Na podstawie uzyskanych wartości wykreśliłyśmy zależność temperatury wrzenia cieczy od ilości chloroformu w kondensacie i roztworze: c) Wykreśliłyśmy   zależność ilości chloroformu (składnika bardziej lotnego) w kondensacie od ilości chloroformu w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz