Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para - strona 1 Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para - strona 2 Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para - strona 3

Fragment notatki:


              Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para w układzie  dwuskładnikowym 1. Wyznaczanie krzywej wzorcowej   Tablicowe parametry temperatur wrzenia, gęstości i masy molowej: Acetonu: Tw= 56,2'C d=0,7844 g/cm3 M= 58 g/mol Chloroformu: Tw=61,3'C d=1,4890 g/cm3 M=119,5 g/mol aceton [ml] 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 czysty Chloro form  [ml] czysty 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 nd20 1,4460 1,4359 1,4280 1,4211 1,4212 1,4086 1,4021 1,3870 1,3780 1,3735 1,3659 Xi 0,0000 0,0119 0,2135 0,3166 0,4199 0,5208 0,6240 0,7177 0,8132 0,9070 1,0000 Na podstawie wartości zamieszczonych w tabeli 1 obliczamy współczynnik molowy chloroformu  dla każdej próbki korzystając ze wzoru: ∑ = i a a n n X a)  aceton 0,5 ml              n= (0,5*0,7844)/58 = 6,762 * 10^-3 mola chloroform 4,5ml       n= (4,5*1,489)/119,5= 0,05607 mola                                    X1= 6,762*10^-3/(6,762*10^-3 * 0,5607) = 0,0119 b) aceton 1 ml                 n= (1*0,7844)/58= 0,01352 mola chloroform 4ml          n=(4*1,489)/119,5= 0,0498 mola                                    X2=0,01352/(0,01352+0,0498) = 0,2135 c) aceton 1,5 ml             n= (1,5*0,7844)/58= 0,0202 mola chloroform 3,5ml       n=(3,5* 1,489)/ 119,5= 0,0436                                    X3=0,0202/(0,0202+0,0436)= 0,3166 d) aceton 2ml                n=(2*0,7844)/58= 0,0270 mola chloroform 3ml        n=(3*1,489)/119,5= 0,0373 mola                                  X4=0,0270/(0,0720+0,0373)= 0,4199 e) aceton 2,5m            n=(2,5*0,7844)/58=0,0338 mola chloroform2,5ml    n=(2.5*1,489)/119,5= 0,0311 mola                               X5=0,0338/(0,0338+0,0311)= 0,5208 f) aceton 3ml            n=(3*0,7844)/58= 0,0405 mola chloroform 2ml     n=(2*1,489)/119.5= 0,0249 mola                                X6=0,0405/(0,0405+0,0249)= 0,6240 g) aceton 3,5ml          n=(3,5*0,7844)/58= 0,0473 mola chloroform 1,5ml   n=(1,5*1,489)/119,5= 0,0186                                X7=0,0473/(0,0473+0.0186)= 0,7177 h) aceton 4ml          n=(4*0,7844)/58= 0,0540mola chloroform 1ml   n=(1*1,489)/119,5= 0,0124 mola                             X8=0,0540/(0,0540+0,0124)= 0,8132 i) aceton 4,5ml           n=(4,5*0,7844)/58= 0,0608 mola chloroform 0,5ml   n=(0,5*1,489)/119,5= 6,23*10^-3                               X9= 0,0608/(0,0608+6,23*10^-3)= 0,907 Wykres krzywej wzorcowej: ) ( 20 i D X f n = Metodą regresji liniowej wyznaczam wartości parametrów a i b a=0,1143 b=1,3678 2. Sporządzanie wykresu zależności temperatury wrzenia cieczy od ilości 

(…)

… XX
0,5573
0,4960
0,3490
0,0979
0,0096
roztworu
1,4330
1,4210
1,4060
1,3870
1,3720
0,5704
0,4654
0,3342
0,1679
0.0367
64,1000
63,3000
62,3000
61,7000
59,9000
n
20
D
X IX
Tw (°C)
XX - ułamek molowy chloroformu w kondensacie
X – ułamek molowy chloroformu w roztworze
20
( n D − b)
a
20
( n − b)
Y= D
a
X =
(1,4315 − 1,3678)
= 0,5573
0,1143
(1,4330 − 1,3678)
X1 =
= 0,5704
0,1143
(1,4245 − 1,3678)
Y2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz