Elektrody - wejściówka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrody - wejściówka - strona 1

Fragment notatki:


Elektroda szklana –elektroda jonoselektywna służąca do pomiaru pH roztworu.Zbudowana z  szklanej banieczki (membrany),wykonanej ze szkła przenikalnego tylko dla jonów H 3O +. Wewnątrz  banieczki znajduje się roztwór z zanurzoną elektrodą chlorosrebrową lub kalomelową. Różnica  aktywności jonów H 3O + po obu stronach membrany powoduje wytworzenie siły  elektromotorycznej ogniwa (SEM), która umożliwia wyznaczenie pH roztworu (także niewodnego).  Elektroda chlorosrebrowa  – rodzaj elektrody stosowanej jako elektroda wzorcowa w pomiarach  elektrochemicznych. Zbudowana z metalicznego srebra (w formie drutu lub płytki) pokrytego  warstwą chlorku srebra (AgCl), zanurzonego w nasyconym roztworze chlorku potasu (KCl). Jej  potencjał standardowy związany z reakcją elektrodową:ΑgCl + e- → Ag0 + Cl-   Elektroda  chinhydronowa  – półogniwo zbudowane z elektrody platynowej zanurzonej w roztworze  chinhydronu, czyli równomolowym roztworze chinonu i hydrochinonu.Elektroda chinhydronowa  jest odwracalna względem jonów hydroniowych i jest elektrodą redoks, na której cząstkową reakcją  potencjałotwórczą jest wymiana elektronów i protonów między chinonem a hydrochinonem  Elektroda kalomelowa  - półogniwo, elektroda drugiego rodzaju,którą stanowi rtęć stykająca się z  chlorkiem rtęci(I) (w celu zabezpieczenia elektrody przed obecnością Hg2+  do sporządzenia jej nie  używa się czystego kalomelu, lecz pasty kalomelowej zawierającej niewielkie ilości rozdrobnionej  rtęci w roztworze chlorku potasu (Kcl). Schematycznie: HgI Hg2Cl2 IKClnas Reakcja elektrodowa:  Hg2Cl2+2e=2Hg+2Cl- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz