Politechnika Gdańska - strona 10

Szybkość reakcji chemicznych i równowaga chemiczna - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1715
Wyświetleń: 4242

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 5 TEMAT: Szybkość reakcji chemicznych i równowaga chemiczna. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z czynnikami mającymi wpływ na  szybkość reakcji i na równowagę chemiczną. Przebieg zajęć: Zad....

Meteorologia i klimatologia - pojęcia do egzaminu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2520

Adiabatyczny proces W meteorologii proces ochładzania się masy powietrza na skutek jej wznoszenia się, bądź ogrzewania podczas  opadania, przy braku wymiany ciepła z otoczeniem. Adwekcja mas powietrza Poziome przemieszczanie się mas powietrza. Aerozole Drobne cząstki stałe lub ciekłe zawarte w po...

Wejściówka jednokomórkowce

 • Politechnika Gdańska
 • dr Fryderyk Kabsa
 • Biologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1155

abcd, choroba i samemu z Glowy wpisac co ja powoduje, uzupełnić kropki, wyjaśnić pojęcia 1. Pojęcie x5: - koniugacja - proces płciowy polegajacy na wymianie genów miedzy dwoma osobnikami  (rekombinacja genów) nie jest to romnazenie gdyz nie zmienia się liczba osobników -mastygophora - 

Formy ochrony - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

Formy ochrony EX SITU- poza miejscem występowania, np. zwierzyńce, ogrody zoologiczne, banki genów. W razie  potrzeby powinna służyć odtworzeniu. Ochrona czynna- np. przywrócenie nat stanu, stosowana by  stymulować działanie-koszenie traw. Ochrona rezerwatowa-gdy gat słabo rozpoznane. Gat  osłono...

Ochrona przyrody - wykład 1

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1316

 WYKŁAD I 1. Etapy: I – zaczął oddziaływać na przyrodę II – po paleolicie – człowiek zaczął panować nad przyrodą 2. W XIX wieku człowiek najbardziej zaczął niszczyć przyrodę 3. OCHRONA PRZYRODY:  • Polega na ochronie pewnych wartości przed zniszczeniem. Ochrona gatunków,  ekosystemów, grzybów itp...

Wymieranie zwierząt - wykład 3

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1015

WYKŁAD III – WYMIERANIE ZWIERZĄT 1. Bezpośrednie tępienie: • Polowania • Myślistwo • Kłusownictwo • Nadmierny odstrzał • Przełowienie • Masowe rzezie Regionalna Gospodarka Łowiecka – ...

Ochrona przyrody wykład 4 i 5

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

WYKŁAD IV • Zmiana drzewostanu z liściastego na iglasty powoduje zubożenie gleby  (zakwaszenie) • W lasach liściastych na wiosnę jest bardzo kolorowo zanim nastąpi ulistenienie  drzew. Natomiast w lasach 

Ochrona przyrody - wykład 6

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1036

WYKŁAD VI Czego nie można robić z gatunkiem chronionym (rośliny)? • Niszczyć • Zrywać • Ścinać • Wykopywać • Wymieniać • Przywozić lub wywozić za granicę ani żywych, ani martwych, ani przetworzonych Ochrona zwierząt: • Przed zniszczeniem, wymarciem – ochrona zwierząt obejmuje rzadkie zwierzęta, a...

Ochrona przyrody - wykład 7

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michael Herbich
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

WYKŁAD VII Park Narodowy – obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami społecznymi,  kulturalnymi, przyrodniczymi, krajobrazowymi. Nie mniejszy niż 1000ha oraz walory krajobrazu.  Tworzy się w celu zachowania różnorodnoś...

Badanie szybkości reakcji hydrolizy bezwodnika octowego

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jan Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1561

Ćwiczenie nr 6 BADANIE SZYBKOŚCIREAKCJI HYDROLIZY BEZWODNIKA  OCTOWEGO METODĄ POMIARU PRZEWODNICTWA  ELEKTRYCZNEGO ROZTWORU 1. Wykres zależności log(L∞ - Lt) od czasu dla dwóch temperatur Dla T=25oC Przyjmujemy, że  L∞=1,411 Obliczenia dokonujemy metodą regresji liniowej Numer  pomiaru xi/t[s]/ y...