Badanie szybkości reakcji hydrolizy bezwodnika octowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie szybkości reakcji hydrolizy bezwodnika octowego  - strona 1 Badanie szybkości reakcji hydrolizy bezwodnika octowego  - strona 2 Badanie szybkości reakcji hydrolizy bezwodnika octowego  - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr 6 BADANIE SZYBKOŚCIREAKCJI HYDROLIZY BEZWODNIKA  OCTOWEGO METODĄ POMIARU PRZEWODNICTWA  ELEKTRYCZNEGO ROZTWORU 1. Wykres zależności log(L∞ - Lt) od czasu dla dwóch temperatur Dla T=25oC Przyjmujemy, że  L∞=1,411 Obliczenia dokonujemy metodą regresji liniowej Numer  pomiaru xi/t[s]/ yi  /log(L∞ - Lt)/ xi2 yi2 xiyi di2 1 350 -0,21 122500 0,0441 -73,5 0,1764 2 370 -0,23 136900 0,0529 -85,1 0,204304 3 390 -0,25 152100 0,0625 -97,5 0,234256 4 410 -0,26 168100 0,0676 -106,6 0,256036 5 430 -0,27 184900 0,0729 -116,1 0,278784 6 450 -0,29 202500 0,0841 -130,5 0,3136 7 470 -0,3 220900 0,09 -141 0,338724 8 490 -0,31 240100 0,0961 -151,9 0,364816 9 510 -0,32 260100 0,1024 -163,2 0,391876 10 530 -0,33 280900 0,1089 -174,9 0,419904 11 590 -0,37 348100 0,1369 -218,3 0,524176 12 650 -0,41 422500 0,1681 -266,5 0,64 13 710 -0,45 504100 0,2025 -319,5 0,767376 14 770 -0,49 592900 0,2401 -377,3 0,906304 15 830 -0,53 688900 0,2809 -439,9 1,056784 16 1430 -0,91 2044900 0,8281 -1301,3 3,125824 17 2030 -1,27 4120900 1,6129 -2578,1 6,190144 18 2630 -1,59 6916900 2,5281 -4181,7 10,036224 19 3230 -1,96 10432900 3,8416 -6330,8 15,194404 20 3830 -2,7 14668900 7,29 -10341 24,980004 Σ 21100 -13,45 42710000 17,9107 -27594,7 66,39994 Do obliczenia współczynników a i b, odchylenia standardowego od tych współczynników  oraz współczynnika korelacji liniowej będziemy korzystać z następujących wzorów( wzoru  takie same dla obu temperatur): 2 1 2 1 1 1 1 1       − − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = n i i n i i n i n i i n i i i i x n x y x n y x a                     n x a y b n i i n i i ∑ ∑ = = − = 1 1 ( ) [ ] ∑ ∑ ∑ − − = 2 2 2 ) 2 ( i i i a x x n n d n S              ( ) ( ) [ ] ∑ ∑ ∑ ∑ − − = 2 2 2 2 ) 2 ( i i i i b x x n n x d n S               −       − − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = = = = n i n i n i i i n i i i n i n i i i n i i i y n y x n x y x n y x r 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Zgodnie z powyższymi wzorami współczynnik a wynosi: a =0,0006          Odchylenie standardowe od współczynnika a wynosi:

(…)

… od współczynnika a wynosi:
Sa=0,0000269
Współczynnik b wynosi:
b=1,76
Odchylenie standardowe od współczynnika b wynosi:
Sb=0,47
Współczynnik korelacji liniowej wynosi:
r=-0,99
Wykres nr:2
2. Ekstrapolując zależność log(L∞ - Lt) do czasu t=0 odczytujemy wartość L0 dla obu
temperatur. Wynosi ona dla T=25oC L0=-0,02, natomiast dla T=35oC L0=0,6.
Na tej podstawie wyliczamy stałą szybkości reakcji k dla każdego punktu…
… współczynnika przedwykładniczego A, które mówi, że jest to
stosunek stałej szybkości w temperaturze T+10K do stałej szybkości w temperaturze TK
obliczamy wartość współczynnika przedwykladniczego i otrzymujemy
A=0,77
Na podstawie równania Arheniusa wyznaczamy wartość energii aktywacji dla
poszczególnych temperatur.
Równania Arheniusa:
ln k = lnA (-Ea/RT)
o
Dla temp. 25 C
Ea=14716,77J/mol=14,71kJ/mol
Dla temp…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz