Politechnika Gdańska - strona 9

Adaptacja do zasolenia

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1477

Adaptacja do zasolenia. Halofity: • 0,1%- toksyczne dla nieodpornych roślin; • 1-2% stymulacja wzrostu; • 20% w glebie- wytrzymują Halofity wybrzeży morskich stref umiarkowanych- zarcią, babka. Halofity wybrzeży strefy tropikalnej- mangrowce, trawy morskie. Halofity pustynne. Glikofity: -pomidor,...

Biochemia zapylania roślin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1862

Biochemia zapylania roślin:  Rośliny potrzebują owadów oraz nietoperzy i ptaków do zapylania;  Owady, nietoperze i ptaki odwiedzają kwiaty w poszukiwaniu pożywienia- pyłku i nektaru;  Czynniki biochemiczne, które wpływają na zapylenia:  Z...

Detoksykacja fungicydów systemicznych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1428

Detoksykacja fungicydów systemicznych Mączniak(zboże, ogórki): • zaprawa nasienna; • etyrymol(pochodna pirymidyny); • półokres rozpadu 3 dni; Utlenianie łańcucha bocznego do alkoholu. Gluk...

Feromony i substancje bronne zwierząt

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1596

Feromony i subst. Obronne zwierzat Rosliny-allelopatia Owady i ssaki- feromony:lotne zw.wykorzystywane do porozumiewania się wew.gat; allelomony-  pomiędzy gat Feromony w powietrzu: lotne zw c3-c20; masa czastecz.80-300, ilość produkowana 1 μg/s, szybko  prosukowane, zasieg-kilka km-szerokosc 100...

Feromony owadów i zapach kwiatów

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2016

FEROMONY OWADÓW I ZAPACH KWIATÓW:  Zachowanie owadów jest kontrolowane za pomocą lotnych związków chemicznych  wydzielanych przez inne owady tego samego gatunku, czyli za pomocą feromonów;  Kwiaty oszukują owady wytwarzając podobne związki chemiczne i w ten sposób wabią  owada;  Przykład oddzi...

Toksyczność selenu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
 • Ekologia biochemiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2058

Toksyczność selenu. • nie niezbędny dla roślin; • podstawia siarkę w systemach biochemicznych; • wbudowany do aminokwasów i białek(selenobiałka)- silna toksyczność dla organizmów  żywych; Selen w glebach zwykle jest związany(nietoksyczny) i ...

Dysocjacja jonowa - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 5222

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 6 TEMAT: Dysocjacja jonowa. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z przebiegiem dysocjacji jonowej i z  czynnikami mającymi wpływ na jej wartość. Przebieg zajęć: Zad. 1. Przewodnictwo elektryczne ...

Iloczyn rozpuszczalności - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 5670

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 10 TEMAT: ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z  procesem powstawania osadów oraz  czynnikami wpływającymi na przebieg rozpuszczania. Zad. 1. Reakcja wytrącania osadów jako reakcje jonowe. Do dwóch probówek zawierających roztwór azotanu(V...

Podstawowe czynności laboratoryjne - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2765

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 2 TEMAT: Podstawowe czynności laboratoryjne. Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z podstawowymi, najczęściej  wykonywanymi czynnościami w laboratorium.  W tym celu było niezbędne zapoznanie się ze  sprzętem używanym podczas doświadczeń. Teoria: Źródła ciepła stoso...

Podstawy elektrochemii - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Wawrzyniak
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2289

SPRAWOZDANIE  ĆW. NR 11 TEMAT: PODSTAWY ELEKTROCHEMII Celem zajęć laboratoryjnych było zapoznanie się z przebiegiem elektrolizy.   Zad. 1. Potencjały standardowe układów redoks. Na podstawie podanych poniżej wartości standardowych potencjałó...