Politechnika Gdańska - strona 8

Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności.

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2492

Charakterystyka metod stosowanych w analizie żywności. Techniki analizy chemicznej Podział metod analizy żywności Analiza żywności • Analiza chemiczna  wykorzystuje  głównie reakcje  chemiczne Oznaczanie  składników  głównych .  • instrumentalna  oparta przede  wszystkim na  zjawiskach  fizycznyc...

Pobieranie próbek w analizie żywności

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Analiza żywności  4.03.2013 Pobieranie próbek w analizie żywności - wykwalifikowany personel. Należy podjąć środki ostrożności zapobiegające wszelkim zmianom, które mogłyby wpłynąć  na zawartość zanieczyszczeń, niekorzystnie oddziałując na wynik analizy lub spowodować,  że próbka zbiorcza nie będ...

Analiza żywności - opracowanie zagadnień na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • dr Jolanta Kumirska
 • Analiza żywności
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1953

1.  % zawartości tłuszczów widocznych i niewidocznych. Tłuszcze widoczne – stanowią ok. 45% spożywanego tłuszczu. Tłuszcze niewidoczne – stanowią ok. 55% spożywanego tłuszczu. 2.  Nazwy witamin: • rozpuszczalne w wodzie  o witamina C     (kw as askorbinowy) o witamina B    1 (t iamina) o witamina...

Definicje na kolokwium

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1253

aglomeracja miejska-  zespół miast wraz z obszarami podmiejskimi połączonymi silnymi węzłami funkcjon i gosp;  aglomeracja monocentryczna - duże skupisko ludności, w którego centrum znajduje się „ośrodek miejski”, tzw rdzeń a  dookoła są przyrośnięte miasta satelitarne oraz zurbanizowane wsie;  a...

Ekologia obszarów zurbanizowanych - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1463

Urbanizacja -ogół zjawisk z powstawania i rozwijania się miast   Antropopresja -oddziaływania człowieka na otaczające go środowisko  przyrodnicze  Synatropizacja -proces powstawania przystosowań do samodzielnego,niezależnego od woli  człowieka,zajmowania przez gatunki dzikich zwierząt osiedli lub...

Energetyka ekologiczna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1001

                  ENERGETYKA EKOLOGICZNA                                                                  Budżet energetyczny heterotrofów - suma wydatków energetycznych na wszystkie czynności życiowe. Znajomość budżetów energetycznych pozwala: • ocenić szansę przeżycia i wydania potomstwa przez ...

Pojęcia na egzamin z ekologii

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1302

Ekologia – nauka o związkach między organizmami a otaczającym je środowiskiem; nauka o  strukturze i funkcjonowaniu przyrody badająca wzajemne zależności pomiędzy organizmami, a  środowiskiem Populacja – grupa osobników jednago gatunku zamieszkująca wspólny obszar, mogących się  swobodnie i skute...

Pierwsza pomoc - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Nowicki
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1806

Bhp złamania - przerwanie ciągłości kości np. na skutek urazu mechanicznego. Złamania dzielimy na: zamknięte gdzie przy uszkodzeniu i okolicznych tkanek nie ulega uszkodzeniu skóra, otwarte gdzie oprócz przerwania  ciągłości kości wystepuje uszkodzenie skóry i mięśni. Objawy: • znaczna bolesność ...

Skutki zanieczyszczenia, ochrona i rekultywacja gleb

 • Politechnika Gdańska
 • dr Pawłowska
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1281

Skutki zanieczyszczania gleb Zanieczyszczenia zmieniają gleby pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Szkodliwe substancje zmieniają w znaczny sposób odczyn gleb. Zwiększone zakwaszenie lub  alkalizacja gleb negatywnie wpływa na stan mikrofauny i mikroflory glebowej. Na skutek tego  zm...

Zanieczyszczenia gleby i zajmowanie terenu

 • Politechnika Gdańska
 • dr Pawłowska
 • Ekonomia w ochronie środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903

„Zanieczyszczenia gleby i zajmowanie terenu” Zanieczyszczenia i ich pochodzenie. Gleba stanowi element środowiska przyrodniczego, w którym gromadzi się przeważająca  (często 90%) część zanieczyszczeń występujących w środowisku. Zanieczyszczenia dostają się do  gleb przede wszystkim wraz z opadami...