Politechnika Gdańska - strona 7

Ilosc ciepla i cieplo wlasciwe

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1421

12. Ilość ciepła i ciepło właściwe. Autor zadań od 12.1 do 12.10 - Bogusław Kusz. 12.1. W zamkniętej butelce o objętości V0=500cm3 znajduje się woda mineralna o temperaturze t0=200C. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatur...

Akustyka w fizyce

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

9. Akustyka. Wybór i opracowanie zadań 9.1-9.14: Ryszard J. Barczyński 9.1. W roku 2146 policjant zamierzał ukarać mandatem kierowcę, który nie zatrzymał się na dźwięk jego gwizdka o częstotliwości f0=1000Hz. Kierowca tłumaczył się, że nie mógł usłyszeć gwizdka, gdyż na skutek zjawiska Dopplera...

Zadania - ruch harmoniczny prosty

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2128

Zadania - ruch harmoniczny prosty Zad.1 Dwie sprężynki o współczynniku sztywności k1=1N/m i k2=1,4N/m połączono a) szeregowo b) równolegle. Obliczyć sztywność zastępczą tak połączonych sprężynek. Zad.2 Pomiędzy równoległymi ścianami znajd...

Fizyczno-chemiczne badanie kompostu - sprawozdania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż Grabowska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2247

Sprawozdanie z ćwiczenia Nr 3 FIZYCZNO – CHEMICZNE BADANIE KOMPOSTU Cel ćwiczenia:  Badanie jakości i możliwości rolniczego wykorzystania kompostu           uzyskanego z przeróbki osadów ściekowych. Krótki opis przebiegu do     ś   wiadczenia   ...

Odżelazianie wody - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż Grabowska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2555

Sprawozdanie z ćwiczenia nr.4 Odżelazianie wody Cel ćwiczenia:  ocena skuteczności procesu odżelaziania wody przez napowietrzanie i filtrację Opis przebiegu doświadczenia:  wymiesz...

Wejściówka z dekarbonizacji

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż Grabowska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

CEL I ZAKRES  Ćwiczenie ma na celu wykazania możliwości zastosowania trzech wybranych metod  do zmniejszenia twardości węglanowej wody. Zakres  ćwiczenia obejmuje przeprowadzenie procesu  dekarbonizacji wody metodą termiczną, szczepieniem kwasem oraz za pomocą wapna . Dekarbonizacja   – proc pole...

Wejściówka z kompostu

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż Grabowska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1316

 CEL I ZAKRES BADAŃ  Badanie jakości i moŜliwości rolniczego wykorzystania kompostu  uzyskanego z przeróbki osadów ściekowych.  metody kompostowania : pryzmowe;  stos napowietrzany; w reaktorze: tlenowe; w reaktorze:  beztlenowe.    Kompost- nawóz organiczny, otrzymywany w wyniku częściowego rozk...

Zastosowanie sorpcji na węglach aktywnych - sprawozdanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż Grabowska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1295

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 5 ZASTOSOWANIE SORPCJI NA WĘGLACH AKTYWNYCH W OCZYSZCZANIU WODY I  ŚCIEKÓW Cel ćwiczenia :   ocena skuteczności usuwania barwników ze ścieków przy użyciu węgla aktywnego o  różnej strukturze porowatej. Opis ćwiczenia:  Przygotowano roztwór podstawowy barwnika rozpuszcz...

Sprawozdanie - dekarbonizacja wody

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż Grabowska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1932

Sprawozdanie z ćwiczenia Nr 9 Dekarbonizacja wody Cel ćwiczenia:  zastosowanie różnych metod do zmniejszania twardości węglanowej wody.  Przeprowadzenie procesu dekarbonizacji wody metodą termiczną, szczepieniem kwasem oraz za  pomocą...

Termochemia – pytania z wejściówki

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Janiak
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Janiak. Notatka składa się z 1 strony. Termochemia – pytania wejściówka 1. I zasada dynamiki 2. prawo Hessa 3. Jeśli wiadome jest ...