Politechnika Gdańska - strona 6

Zarzadzanie potencjałem ludzkim.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 917

Wymień dwa filary zdrowej organizacji formalnej: 4 warunki: hierarchia i podział władzy, zakres zadań i obowiązków, system gratyfikacji, system komunikacji. Hierarchia i podział władzy: chodzi o to kto komu wydaje polecenia, spra...

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1225

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją W dobie nowoczesnego zarządzania produkcją nie może zabraknąć tak ważnego instrumentu tegoż zarządzania, jakim jest controlling. W dzisiejszych czasach sterowanie zarówno procesami produkcyjnymi, jak i całą działalnością przedsiębiorstwa musi wykorzystywać ...

Rola zaopatrzenia i zbytu w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Rola Zaopatrzenia I Zbytu w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Podstawą odniesienia sukcesu w każdym przedsiębiorstwie jest możliwe w sytuacji synergicznego związku między planowaniem, marketingiem (projektowaniem), zaopatrzeniem, produkcją oraz zbytem. Wszystkie te elementy potężnego łańcucha produkcy...

Zbiór zagadnień i definicji.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie produkcją
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1183

PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO SYSTEM Podstawowa funkcja organizacji gospodarczych jest funkcja produkcyjna, dostarczanie wyrobów i usług potrzebnych konsumentowi. Aby mogła być ona realizowana trzeba wyróżnićć miejsce gdzie zgromadzone w odpowiednich proporcjach czynniki wytwórcze i organizacja, wiedza, do...

Omowienie aliansow strategicznych

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Systematyczne badania aliansów przedsiębiorstw są prowadzone na świecie zaledwie od połowy lat osiemdziesiątych. Badania te, oparte na różnych założeniach teoretycznych, charakteryzują się niezwykłą różnorodnością podejść, metod i technik badawczych. Konsekwencją tej różnorodności jest brak jasnej ...

Strategia - omówienie zagadnienia.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

1. Wprowadzenie do strategii. Koncepcja strategii - termin strategia wywodzi się z wojskowości. Encyklopedia Popularna definiuje strategię następująco: „ strategia to część sztuki wojskowej obejmującej teorię i praktykę przygotowania i prowadzenia wojny. W starożytnej Grecji

Struktura algebraiczna - teoria

 • Politechnika Gdańska
 • Algebra liniowa z geometrią
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1379

Struktura algebraiczna- zbiór złożony ze skończonej ilości odwzorowań iloczynów kartezjańskich tych zbiorów w te zbiory; A,B,C-zbiory;f:A×B→C;×-iloczyn kartezjański Grupa- struktura algebraiczna (G,Δ) złożona z niepustego zbioru G oraz z odwzorowania Δ: G×G→G spełniającego aksjomaty: -łączność G1...

Bezpieczeństwo i ochrona pracy.

 • Politechnika Gdańska
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1960

Bezpieczeństwo pracy Wstęp Pojęcie "ochrona pracy" może być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów prawniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy, podda...

Strategia biznesu

 • Politechnika Gdańska
 • Etyka biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Strategia biznesu Zakładu Usług Remontowych Branży Metalowej SPIS TREŚCI I I 1. CHARAKTERYSTYKA FIRMY Zakład Usług Remontowych Branży Metalowej. 1.1. Podstawowa działalność Podstawową działalnością firmy są usługi w zakresie remontów i konserwacji urządzeń energetycznych, których głównym zlecenio...

Alternatywne struktury rynku.

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

ALTERNATYWNE STRUKTURY RYNKU. OD KONKURENCJI DOSKONAŁEJ DO MONOPOLU 08.11.2009 Rynek to samoczynnie działający mechanizm cenotwórczy wpływający na decyzje podmiotów gospodarczych. Mechanizm ten decyduje o alokacji zasobów gospodarczych i wraz z dominacją prywatnej własności czynników składa się na ...