Politechnika Gdańska - strona 5

Zasady kompleksowego zarządzania jakością.

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Zasady TQM Powszechna w organizacji świadomość ważności klienta Ocena działań organizacji, procesów podejmowania decyzji i wdrażanej strategii powinna być dokonywana w oparciu o jedno podstawowe kryterium - satysfakcja klienta. Kultura organizacyjna Nie ma jednego modelu kultury organizacyjnej. Ku...

Struktura organizacyjna.

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

STRUKTURA ORGANIZACYJNA 1. Istota i przesłanki doskonalenia struktury organizacyjnej struktura organizacyjna - ogół powiązań między elementami jakiejś całości oraz elementami a całością. Każda całość może być rozpatrywana pod wieloma względami, z wielu punktów widzenia - wielowymiarowość analizy. D...

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw.

 • Politechnika Gdańska
 • Projektowanie organizacji firmy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 819

Struktury organizacyjne przedsiębiorstw I. PRZEDSIĘBIORSTWO W GOSPODARCE RYNKOWEJ 1. Pojęcie i cel działania przedsiębiorstwa. Ekonomia, jak wiadomo, rozróżnia trzy podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej: przedsiębiorstwo, gospodarstwo domowe i państwo. Jest to najogólniejsza kategoryzacja. Pozo...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Analiza sytuacji firmy różnice przedsiębiorstwo - firma Przedsiębiorstwo jest jednostką gospodarczą, działającą na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych i ponoszącą ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi. w kodeksie cywilnym - firma to nazwa ...

Stres w pracy menadżera.

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Wstęp Wiele osób skłonnych jest myśleć, że stres jest zjawiskiem typowym dla naszego stulecia, że powstał w następstwie rozwoju cywilizacyjnego. Takie interpretowanie stresu nie jest jednak właściwe. Stres podobnie jak w naszym życiu, był obecny również w życiu naszych praprzodków. Różnice dotyczą ...

Opracowanie zagadnień z systemów eksportowych.

 • Politechnika Gdańska
 • Systemy eksportowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Definicja systemu i systemu ekspertowego. System - para zbiorów [X,R], gdzie: X - zbiór elementów, R - zbiór relacji pomiędzy elementami zbioru X System ekspertowy - system informatyczny w wyższym stopniu rozwoju będącym skutkiem racjonalnego wykorzystania w jego działaniu algorytmów

Systemy informacyjne biznesu

 • Politechnika Gdańska
 • Systemy informacyjne biznesu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

SYSTEMY INFORMACYJNE BIZNESU Działalność każdej firmy opiera się na posiadaniu określonego zasobu informacji, który zwiększa naszą wiedzę o otaczającym nas świecie i prawach zachodzących w rzeczywistości, a także pozwala nam zwiększyć wiedzę o nas samych. Pani Elżbieta Niedzielska w książce zatytuł...

Zagadnienia wykładowe.

 • Politechnika Gdańska
 • Tworzenie przedsiębiorstw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 679

1    TP – W1  1 III 2000    Cel przedmiotu: zapoznanie słuchaczy z zasadami gospodarowania.    Istota przedsiębiorstwa, typy przedsiębiorstw, cykle tworzenia przedsiębiorstwa    Czym jest przedsiębiorstwo?  Nie można odpowiedzieć na to pytanie wprost, różne zawody różnie pełnią na pojęcie  przedsię...

Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie

 • Politechnika Gdańska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Stosunki współdziałania w przedsiębiorstwie Spis treści Spis treści Wstęp Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele I System Narzędzi Zzp. Rola kadry kierowniczej, służb pracowniczych i załogi. Organizacja służb pracowniczych: Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Uwarunkow...

Restrukturyzacja zasobów ludzkich.

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 847

Strategia to program definiowania i realizacji celów (długo- i krótkoterminowych) organizacji oraz pełnienie jej misji. Cele organizacji wyznaczają główne kierunki strategii. Cele mogą być krótko- i długoterminowe. Misja to powód istnienia organizacji - jest to hasło nadrzędne firmy: „W czym jeste...