Opracowanie zagadnień z systemów eksportowych.

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień z systemów eksportowych. - strona 1 Opracowanie zagadnień z systemów eksportowych. - strona 2 Opracowanie zagadnień z systemów eksportowych. - strona 3

Fragment notatki:

Definicja systemu i systemu ekspertowego.
System - para zbiorów [X,R], gdzie: X - zbiór elementów,
R - zbiór relacji pomiędzy elementami zbioru X
System ekspertowy - system informatyczny w wyższym stopniu rozwoju będącym skutkiem racjonalnego wykorzystania w jego działaniu algorytmów sztucznej inteligencji. Zadania sys. eksp.: doradztwo, rozwiązywanie problemów, twórczość (nowe koncepcje rozwiązań).
Co to jest cybernetyka i kto był jej twórcą ?
Na gruncie behawioryzmu powstała cybernetyka - dział wiedzy o układach odznaczających się znacznym stopniem samosterowności, jak maszyny cybernetyczne, organizmy żywe (z człowiekiem włącznie) i społeczności.
Twórcą cybernetyki jest uczony ameryk., matematyk - Norbert Wiener . Wprowadził pojęcie algorytmu i sprzężeni a zwrotnego (tylko to pozwala na to, żeby był to system adaptacyjny).
Filozofowie starożytni i średniowieczni, a zdolności umysłu ludzkiego.
Platon : Całokształt zdolności umysłowych człowieka to środek poznania idei, jako wyraz stosunku duszy do idei . Ar ystoteles : Całokształt zdolności umysłowych człowieka to władza duszy rozumnej obdarzonej zdolnością abstrakcji . Większość filozofów średniowiecza zajmujących się zdolnościami umysłu człowieka nawiązuje do koncepcji Arystotelesa. Byli to m.in.: Gilberta de La Poree (filozof franc.), Awicenna (lekarz, przyrodnik i filozof arab.), Św. Tomasz z Akwinu (teolog i filozof włos.)
/całość w wersji do ściągnięcia/ Twórcy testów inteligencji. Co to jest iloraz inteligencji?
Badania testowe zainicjował - ang. przyrodnik F. Galten . Przedstawił własne koncepcje wykorzystania metod analizy statystycznej do badania prostych funkcji psychologicznych. Za twórców testów inteligencji zostali uznani Francuzi: psycholog A. Binet i Th. Si m son - rok 1905 pierwszy test inteligencji.
Iloraz inteligencji W. Sterna powstał w 1912 do oceny poziomu zdolności umysłowych człowieka. Iloraz stanowi stosunek wieku umysłowego do wieku życia człowieka.
Co to jest behawioryzm i kto był jego twórcą?
Behawioryzm - sprowadzał badania naukowe psychologii do analizy jedynie dostrzegalnych zachowań człowieka, czy zwierzęcia abstrahując od zjawisk świadomości. Zachowanie jest tutaj rozumiane jako zespół reakcji przystosowawczych i zmian fizjologicznych, którymi organizm odpowiada na bodźce płynące ze środowiska.
Behawioryzm zrodził się z kierunku filozoficznego psychologii na początku XX w. (ameryk. uczony J.B. Waston ). Powstał na gruncie prac uczonych amerykańskich i rosyjskich. Ogólnie przyjęta definicja inteligencji. Wymienić jedną z definicji sztucznej inteligencji.


(…)

…. logiki formalnej czy rozmytej)
- w postaci sieci semantycznej (struktura grafu)
- w postaci ramy (struktura danych oparta na zasadach programowania zorientowanego obiektowo)
- bezpośrednia (np. w postaci filmu lub ciągu barwnych fotografii powiązanych ze sobą relacjami skutkowo-przyczynowymi)
Co to jest heurystyka (zalety i wady). Przykład funkcji h.
Heurystyka - to praktyczna strategia poprawiająca…
…, µA(x), gdzie funkcja µA(x) jest miarą stopnia przynależności elementu x∈X do zbioru A.
Relacja rozmyta R określona na iloczynie kartezjańskim XxY nazywamy następujący zbiór:
R={[(x,y), μR(x,y)]: (x,y)∈XxY ∧ μR(x,y)∈[0,1]}
'R' jest zbiorem par: {(x,y), μR(x,y)}, gdzie μR(x,y) jest miarą stopnia przynależności elementu (x,y)∈R do XxY.
Definicja sumy oraz iloczynu zbiorów rozmytych.
SUMA: (µA ∨ µB)(x…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz