Zagadnienia wykładowe.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia wykładowe. - strona 1 Zagadnienia wykładowe. - strona 2 Zagadnienia wykładowe. - strona 3

Fragment notatki:

1    TP – W1  1 III 2000    Cel przedmiotu: zapoznanie słuchaczy z zasadami gospodarowania.    Istota przedsiębiorstwa, typy przedsiębiorstw, cykle tworzenia przedsiębiorstwa    Czym jest przedsiębiorstwo?  Nie można odpowiedzieć na to pytanie wprost, różne zawody różnie pełnią na pojęcie  przedsiębiorstwa.    Uniwersalne cechy przedsiębiorstwa:  -  wytworzone w sposób zorganizowany dobra i usługi na potrzeby odbiorców,  -  jest przedmiotem ekonomicznym i prawnym,  -  działa profesjonalnie w celu maksymalizacji korzyści materialnych,  -  ekonomiczną podstawą jego funkcjonowania jest kapitał (suma praw materialnych i   niematerialnych),  -  przedsiębiorstwo animuje (daje mu życie) przedsiębiorca.    Cechy te przejawiają się w prawie wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.    Modele firm – przedsiębiorstw, to modele teoretyczne.    Rodzaje zbiorowisk przedsiębiorstw:  -  modele menażerskie firmy,  -  modele behawiorystyczne (zależne od skali).    Ad. 1.   Rozbieżność interesów menadżerów i właścicieli.  Baumol – model maksymalizacji sprzedaży, motywacja sprzedawców jest właśnie zagarnianie  rynku.  Marvis – model maksymalizacji sprzedaży i zdolności produkcyjnych (poprzez inwestycje).  Ceyrt, March – działanie przedsiębiorstw w wielkiej korporacji, rozwiązywanie trudnych  spraw za pomocą konfliktów.    Modele firm według Muglera    Cel Osoby  decydujące    Jedna osoba  Wiele osób  Maksymalizacja dochodu  Typ firmy 1  Typ firmy 2  Zaspokojenie innych potrzeb  Typ firmy 3  Typ firmy 4    Ad. Typ 1.   Firma działa w realiach konkurencji doskonałej, decyduje jedna osoba. Jest to typ  dominujący w gospodarce Europejskiej. W realiach konkurencji niedoskonałej dąży  do uzyskania jak najlepszych informacji.    2  Ad. Typ 2.   Zysk jest dominującym czynnikiem. Ponieważ występuje wiele osób decydujących,  mogą wystąpić konflikty podczas podejmowania decyzji.    Ad. Typ 3.  Jedna osoba decyduje ale uwzględnia wiązkę interesów.    Ad. Typ 4.   Decydent, jeżeli dobrany team to sprzyja to rozwojowi firmy.    Ad. 2.   Problem skali został zrodzony poprzez ogromną ekspansję małych i średnich  przedsiębiorstw.    Czynniki wpływające na skalę produkcji:  -  podejście technologiczne                 Problem ten nie dotyczy produkcji indywidualnej. Dotyczy tylko produktów  produkowanych masowo.  Efektywna wielkość firmy (operacji gospodarczych prowadzonych przez  przedsiębiorstwo) mieści się pomiędzy efektywnym optimum ekonomicznym a  efektywną organizacją – możliwością sprawnego zarządzania. 

(…)

…. informacyjna – wyznacza i uzasadnia wielkości konstytuujące stosunki z
partnerami (banki, nabywcy, odbiorcy),
- BP wyznaczają cele i charakteryzują metody ich osiągania,
- mają formę pisemną,
- zawierają ekonomiczne uzasadnienie.
Busines plany buduje się:
- dla firm nowokreowanych,
- w firmach istniejących,
- dla określonych przedsięwzięć (inwestycyjnych lub restrukturyzacyjnych).
Szczególną rolę BP odgrywają w przypadku:
- oceny perspektyw firmy (postępowanie układowe, przejęcia firm, zakupy dużych
pakietów),
- oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego (kredyt) i restrukturyzacji,
- zmiany kierownictwa (ocena realizacji zadań, konkurs BP),
- poszukiwania partnerów.
7
Forma i prezentacja BP:
- forma maszynopisu,
- przejrzysty układ,
- autor BP,
- ograniczona objetość (20 – 40 stron),
- dane liczbowe (w tekście…
…,
ograniczone
zdolności
gromadzenia kapitału,
-
łatwość
zmiany
właścicieli akcji,
-
łatwy dostęp do
rynków kapitałowych,
-
silny
publiczny,
-
-
publiczna
jawność
działalności.
nadzór
Cykle tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwa i firmy mogą powstawać w wyniku inicjatyw:
- wewnętrznych, wzrost wyniku akumulacji, pączkowanie firmy – wyłącznie pewnych
działów firmy i tworzenie z nich nowych firm…
… kosztów – budżetowanie kosztów w przedsiębiorstwie,
- kontroling kosztów w przedsiębiorstwie.
Zysk - powstaje wtedy gdy przedsiębiorstwo zrealizuje produkty i usługi, które świadczy.
Scentralizowany model zarządzania kosztami i zyskiem („A”)
Praca
P
Wyroby
Transformacja technologiczno
- produkcyjna
(normy techniczne produkcji)
Materiały
Paliwo
Inne
P
Usługi
Informacje
Zdecentralizowany model zarządzania…
…:
- kreator zmian strukturalnych
UWARUNKOWANIA
Skłonność do zmian:
postawy kadr kierowniczych,
kwalifikacje,
motywacje,
percepcja otoczenia,
inne
KIERUNKI RESTRUKTURYZACJI
SYSTEM WŁADZY
BADANIA, ROZWÓJ, INNOWACJE
DYWERSYFIKACJA PROGRAMU
PRODUKCJI I RYNKÓW ZBYTU
WYTWARZANIE
Zdolność do zmian:
baza materialna,
finanse,
pozycja na rynku,
inne
INNE
25
Sanacja i restrukturyzacja
Proces prowadzący do uzdrowienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz