Adsorpcja – wyznaczanie izotermy BET

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Adsorpcja –   wyznaczanie izotermy BET - strona 1  Adsorpcja –   wyznaczanie izotermy BET - strona 2  Adsorpcja –   wyznaczanie izotermy BET - strona 3

Fragment notatki:


Ćwiczenie nr. 6  Zjawiska powierzchniowe i koloidy. Adsorpcja –  wyznaczanie izotermy BET Opracowanie wyników pomiarów: Na podstawie wyników pomiarów izotermy p0  = f (Va) bez adsorbentu, zamieszczonych w  tabeli , sporządziłem wykres .  gdzie: Va – objętość adsorbatu wprowadzona do aparatury, p – ciśnienie w aparaturze (skorygowane o wyjściową wartość ciśnienia równą 1,648) 1. 0,505 9,728 2. 1,205 34,17 3. 2,0 65,53 4. 2,5 92,67 5. 3,0 120 6. 3,5 148,9 7. 4,0 177,1 8. 4,5 210,9 9. 5,0 250,3 Aby   sprawdzić   czy   p   i   Va  są   związane   liniową   zależnością   wyznaczyłem   współczynnik  korelacji z równania: Lp. Va,i (cm3) pi (Tr)               −       − − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = = = = n i n i n i i i n i i i n i n i i i n i i i y n y x n x y x n y x r 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Metodą najmniejszych kwadratów obliczyłem parametry prostej: p = aVa + b Lp. y x xy x2 y2 1 8,08 0,51 4,08 0,26 65,29 2 32,52 1,21 39,19 1,45 1057,68 3 63,88 2,00 127,76 4,00 4080,91 4 91,02 2,50 227,56 6,25 8285,00 5 118,35 3,00 355,06 9,00 14007,20 6 147,25 3,50 515,38 12,25 21683,15 7 175,45 4,00 701,81 16,00 30783,40 8 209,25 4,50 941,63 20,25 43786,40 9 248,65 5,00 1243,26 25,00 61827,82 Σ 1094,47 26,21 4155,73 94,46 185576,85 2 1 2 1 1 1 1 1       − − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = n i i n i i n i n i i n i i i i x n x y x n y x a n x a y b n i i n i i ∑ ∑ = = − = 1 1 Wartości współczynników a i b wynoszą odpowiednio: a = 53,421 b = -.33,996 Policzyłem odchylenia standardowe Sa i Sb ze wzorów: ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ = = = = =       − − − ⋅ − = n 1 i 2 n 1 i 2 i 2 i n 1 i n 1 i n 1 i i i i 2 i a x x n y b y x a y 2 n n S ∑ = = n 1 i 2 i a b x n 1 S S Otrzymałem: Sa = 2,481; Sb = 9,114. Duże wartości odchyleń standardowych mogą być spowodowane niedokładnym odczytem  objętości roztworu. Następnie to samo zrobiłem dla pomiarów izotermy p = f(Va) dla absorbentu. (C – 29g). r = 0,9857 Na podstawie wykresu dla absorbentu wybrałem punkty pomiarowe, dla których przebieg 

(…)


wartości Vm dla użytej w doświadczeniu masy adsorbentu, obliczam jego powierzchnię
właściwą:
Sw =
Vm N A s
M mol m c
gdzie:
Sw – powierzchnia właściwa adsorbentu
D - gęstość n- pentanu: 62,6 g/m3
NA- liczba Avogadro: 6,022*1023 mol-1
Mmol - masa molowa n- pentanu: 72 g/mol
S - powierzchnia osadzenia adsorbentu: 0,523 [nm2] = 0,523 * (10-9)2 m2
mC – masa węgla: 29g
Sw =
4,4623 ⋅ 62,6 ⋅ 6,022 ⋅ 10 23…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz