Kolokwium wstępne , chromatografia cienkowarstwowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium wstępne , chromatografia cienkowarstwowa - strona 1 Kolokwium wstępne , chromatografia cienkowarstwowa - strona 2 Kolokwium wstępne , chromatografia cienkowarstwowa - strona 3

Fragment notatki:


Zagadnienia: Kolokwium wstępne + chromatografia cienkowarstwowa: • znajomość nazw i przeznaczenia szkła laboratoryjnego • destylacja o podstawy fizykochemiczne  o techniki destylacji: prosta, frakcyjna, z parą wodną, pod obniżonym ciśnieniem;  kiedy stosuje się podane rodzaje destylacji o szkicowanie w sposób rozpoznawalny odpowiednich zestawów do destylacji,  nazywanie poszczególnych elementów, wskazywanie etapów procedury  wymagających szczególnej uwagi. o znajomość zasad destylacji łatwo lotnych rozpuszczalników o zasady bezpieczeństwa podczas destylacji •  ekstrakcja prosta o podstawowe zasady, aparatura o dobór rozpuszczalników do ekstrakcji: polarność i własności kwasowo-zasadowe  związków a ich rozpuszczalność w różnych rozpuszczalnikach; mieszalność cieczy;  ciężar właściwy cieczy a kolejność faz w rozdzielaczu. Sposób wyodrębnienia produktu reakcji. Metoda wydzielania substancji chemicznej z roztworu lub mieszaniny substancji stałych. Ekstrakcja  z roztworu polega na kontaktowaniu tego roztworu z rozpuszczalnikiem rozpuszczającym  ekstrahowany związek i nie mieszający się lub mieszający w niewielkim stopniu z ekstrahowanym  roztworem. Ekstrakcja z mieszaniny substancji stałych polega na kontaktowaniu tej mieszaniny z  rozpuszczalnikiem rozpuszczającym ekstrahowaną substancje, natomiast nie rozpuszczającym lub  rozpuszczającym w niewielkim stopniu pozostałe składniki mieszaniny. Substancja ekstrahowana przechodzi w trakcie tego procesu z roztworu, lub mieszaniny substancji  stałych, do rozpuszczalnika. Rozpuszczalnik oddziela się od fazy ekstrahowanej, suszy i  odparowuje lub oddestylowuje.  Ekstrakcja roztworów wodnych:   -  właściwy dobór rozpuszczalnika do ekstrakcji, bowiem rozpuszczalnik decyduje o wartości  współczynnika podziału.  – najczęściej stosowany rozp: nie mieszające się z wodą: eter dietylowy, eter diizopropylowy i  naftowy chloroform, tetrachlorometan. UWAGA- wyłączyć palniki gazowe. – Wybór rozp zależy od rozpuszczalności w nim danej substancji; oraz by można było go  łatwo oddestylować po zakończeniu ekstrakcji. – Ilość subs przechodząca z jednego rozp do drugiego zal od współczynnika podziału. Prawo  Berthelota: subst dzieli się między dwa, nie mieszające się ze sobą, rozpuszczalniki, w  stałym stosunku, w stałej temp, niezależnie od objętości obu rozp i ilości związku.  – Jeśli roztwór wodny ma odczyn wyraźnie kwaśny lub alkaiczny, trzeba przemyć połączone  wartswy organiczne. O charakt kwaśnym przemywa się 1-2 krotnie 10% roztworem  wodorowęglanu sodu, do wyraźnie alkalicznego odczynu warstwy wodnej.  Warstwy wodne 

(…)

… wrzenne lub węgiel aktywny, ewentualnie substancje stanowiące
zanieczyszczenia, nierozpuszczalne w rozpuszczalniku użytym do krystalizacji. Otrzymany
przesącz chłodzi się najpierw w strumieniu zimnej wody a następnie w mieszaninie ochładzającej a
wydzielony osad odsącza na lejku Büchnera, i ew. przemywa na sączku niewielką ilością zimnego
rozpuszczalnika użytego do krystalizacji. Otrzymany osad suszy…
…. Jeśli subst w pobliżu swojwj T.W. Ulega rozkłądowi, wówczas trzeba ją
przedestylować pod zmniejszonym ciśnieniem.
• chłodzenie i ogrzewanie mieszanin reakcyjnych
– Z chłodzenia można się spotkać podczas:
• skraplania par przy ogrzewaniu cieczy pod chłodnicą zwrotną i w procesie destylacji,

wydzielania kryształów substancji stałych z roztworu nasyconego na gorąco,

utrzymywania stałej temperatury…
…. Są to zazwyczaj sole mineralne zmieszane z
drobno potłuczonym lodem lub śniegiem. Temperatura mieszaniny oziębiającej jest stosunkowo
niska, ponieważ ciepło jest pobierane na rozpuszczenie soli i stopienie lodu. Często są stosowane
następujące mieszaniny:
• 100 g lodu lub śniegu i 33 g soli kamiennej - temperatura
chłodzenia do -21 °C;
• lód z chlorkiem wapnia w stosunku masowym 2:3- temperatura chłodzenia…
… w sposób odwracalny; chlorek wapnia, siarczan magnezu,
siarczan sodu, węglan potasu, wodorotlenek sodu i potasu

zw nieorganiczne wiążące wodę drogą reakcji chem (nieodwracalnie): pięciotlenek fosforu i
sód metaliczny.
Specjalny środek suszący stosowany w eksykatorach i płuczkach do suszenia gazów – kwas
siarkowy.
• przepisy BHP (przykładowe pytania i zagadnienia):
o Kiedy wolno stosować ogrzewanie palnikiem…
… kontroli temp i
polepszenie wydajności reakcji. Składają się z silnika elektrycznego i mieszadła, połączone wężem
gumowym.
Mieszadła magnetyczne: mieszanie w układnie zamkniętym(wielogodzinne). Wprowadzenie tzw
myszki (magnes w szkle, teflonie) do naczynia reakcyjnego.
Wytrząsarki: stosowane w przypadkach reakcji przebiegających powoli i nie wymagających
ogrzewania, oraz reakcji zachodzących na granicy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz