Mgr Janusz Czyż

Zakres ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

Zakres ubezpieczeń społecznych: 1 Ubezpieczenia emerytalne - ma zapewnić w przyszłości emeryturę 2. Ubezpieczenia rentowe - w razie niezdolności do pracy lub w razie straty osoby utrzymującej członków rodziny, 3. Ubezpieczenia chorobowe i w razie macierzyństwa - świadczenia finansowe 4. Ubezpiecz...

Zasadu ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 980

ZASADY UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zasady prawa to podstawowe normy, które określają założenia danego systemu, które mogą być sformulowane w przepisie prawa (zasada-norma) lub moga być wyprowadzone z calego systemu przepisów prawa danej dziedzin. W obrębie prawa ubezp. społecznych można wyodrębnić n...

Zasiłek opiekuńczy i zasiłek macierzyński

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

Zasiłek opiekuńczy - przysługuje osobie ubezpieczonej, która jest zwolniona od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do lat 14 lub innym chorym członkiem rodziny. Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 8 p...

Rada Europy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

# RADA EUROPY - to regionalny organ międzynarodowy powstały w 1949 roku w Strasburgu, założona została przez 10 państw Europy. Jej celem jest podejmowanie wszelkich działań w celu przestrzegania, obrony i rozwijania praw państw członkowskich, popieranie demokracji parlamentarnej, popieranie plurali...

Zbieg tytuów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Zbieg tytułów Zbieg tytułów odgrywa istotną rolę dlatego, że ustawodawca uściśla z góry, jaki będzie zakres obowiązkowego ubezp. emeryt. i rentowego w odniesieniu do osób ubezpieczonych. W polskim prawie nie ma ubezpieczenia obowiązkowego z jednego tytułu (jak ostatnio stwierdził SN w jednym z orz...

Żołnierze zawodowi i cudzoziemcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I INNI FUNKCJONARIUSZE:   Dotyczy żołnierzy zawodowych i funkcj. służb paramilitarnych.    Te osoby korzystają z systemu zaopatrzenia społecznego, finansowanego z budżetu państwa. (była o tym mowa przy zaopatrzeniu emerytalnym), a więc nie opłacają składek. Jeżeli żołnierz zaw...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

ŹRÓDLA PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH   Możliwe są różne podziały, m. in. Ze względu na wydawcę tego prawa. krajowe - normy polskie, wydawane przez organ, który zgodnie z Konstytucją jest upoważniony do wydawania norm powszechnie obowiązujących - Sejm i Senat regionalne - normy wydawane przez struk...

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

Środki finansowe jakimi dysponuje ZUS Art. 76. 1. Zakład uzyskuje przychody z: 1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów, 2) należności z tytułu poniesion...

Świadczenia odszkodowawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Świadczenia odszkodowawcze: jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który doznał trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; To jednorazowe odszkodowanie przeznaczone jest na pokrycie trwałego uszczer...

Świadczenia przewidziane w związku z ubezpieczeniem wypadkowym i choro...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Świadczenia przewidziane w związku z ubezpieczeniem wypadkowym i chorobowym Są one określone ściśle i taksatywnie w art.6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowe. Jest to wyliczenie zamknięte - ty...