Mgr Janusz Czyż - strona 2

Świadczenia rentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

świadczenia rentowe świadczenia rentowe- przysługują one tylko w razie stwierdzenia przez lekarza orzecznika związku pomiędzy stałym lub długotrwałym uszkodzeniem zdrowia ubezpieczonego albo jego śmiercią a wypadkiem przy pracy. Różni się to właśnie od zasiłku chorobowego, który charakteryzuje się ...

Świadczenie rehabilitacyjne i zasiłek wyrównawczy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Świadczenie rehabilitacyjne - to świadczenie, które wydłuża okres ryzyka choroby lub stanów z nią zrównanych. Kiedyś to świadczenie w latach 70tych było pierwotnie nazywane rentą chorobową - było traktowane jak świadczenie rentowe, później dopiero uznano, że to świadczenie typu chorobowego. Świadcz...

Świadczenie zasiłkowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Świadczenie zasiłkowe to: zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne zasiłek wyrównawczy; Zasiłek chorobowy - ma charakter świadczenia uprzywilejowanego, podobnie zresztą jak świadczenie rehabilitacyjne. Polega to na tym, że do nabycia prawa do tego zasiłku nie jest wymagany żaden okres wycz...

Brak prawa do zasiłóku chorobowego lub jego utrata

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Brak prawa do zasiłku chorobowego - zasiłek nie przysługuje w pewnych sytuacjach mimo choroby, bo nie ma istotnego znaczenia ekonomicznego dla ubezpieczonego: Art. 12. 1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu...

Charakter norm wynikających z ustaw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

CHARAKTER NORM WYNIKAJĄCYCH Z USTAW regulujących materię ubezpieczenia społecznego   Dygresja: każda gałąź prawa składa się z charakterystycznych dla siebie norm - dyspozytywne dla prawa cywilnego, bezwzględnie obowiązujące (czyli ius cogens) dla prawa karnego, normy semiimperatywne, (czyli jednos...

Choroba zawodowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 896

choroba zawodowa Za chorobę zawodową uważa się chorobę określoną w wykazie chorób zawodowych, o którym mowa w art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, jeżeli została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Jest to kwalifikac...

Finansowabie ubezpieczenia społecznego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

FINANSOWANIE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Tradycyjnie wyodrębnia się 2 modele finansowania: model funduszowy model budżetowy Ad.1. Model funduszowy występuje w tradycyjnym ubezp. społecznym, w którym składka opłacana jest przez pracownika (szerzej-ubezpieczonego) i pracodawcę, czyli podmiot zatrud...

Funkcjonariusze służby celnej, wojskowej i zastępczej a ubezpieczenie ...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1470

Funkcjonariusze służby celnej Funkcjonariusze celni od początku pozostawali w systemie pracowniczym, dlatego nie mogła być wyłączona od powszechnego systemu tak jak inne formacje paramilitarne. Są to osoby objęte powszechnym ubezp. emeryt. i rent oraz wypadkowym. Nie ma tu ubezp. chorobowego, dlate...