Mgr Janusz Czyż - strona 3

Historia postępowania prze sadem w sprawach ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Historia postępowania prze sądem w sprawach ubezpieczeń społecznych Od początku powstania ubezpieczeń społecznych podkreślano potrzebę wprowadzenia instytucjonalnej gwarancji realizacji nabytych uprawnień w ramach ubezpieczenia społecznego. Tendencja ta znalazła wyraz w Konwencjach MOP-u , które od...

Międzynarodowa Organizacja Pracy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1183

Międzynarodowa Organizacja Pracy - wydaje normy o charakterze uniwersalnym, kierowane są do państwa świata. Normy MOPu to konwencje , które wymagają ratyfikacji w trybie przewidzianym w danym ustawodawstwie, oraz zalecenia...

Niedopełnienie obowiązku składkowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SKŁADKOWEGO Ustawa o systemie wprowadza liczne sankcje z tytułu niedopełnienia obowiązku składkowego. Sankcje te stosuje ZUS wobec płatników składek: ZUS może stosować odsetki za zwłokę naliczone wg Ordynacji Podatkowej ( a nie KC ). Jak chodzi o obowiązek składkowy, to w ...

Okoliczności powodujące wyłaczenie możliwości uzyskania świadczeń z ty...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE WYŁACZENIE MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Istnieją pewne okoliczności powodujące wyłączenie możliwości uzyskania świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. Stanowi o tym art.. 21 i 22 ustawy wypadkowej: Art. 21. 1. Świadczenia z ubezpie...

Organy ZUS

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

Organy ZUS-u ZUS ma osobowość prawną i ma organy, którymi są: 1.Prezes, który kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz; 2. Zarząd 3. Rada Nadzorcza Prezes - powołany przez Prezesa RM na wniosek Ministra ds. zabezpieczenia społecznego. Prezes RM określa jego wynagrodzenie. Od ...

Osoby zatrudnione na podstawie umw cywilnoprawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych   Chodzi o umowę zlecenia, umowę agencyjną oraz inne umowy o świadczenie usług, do których, zgodnie z KC, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.   Te umowy cywilnoprawne są podsta...

Płatnik składek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1568

PŁATNIK SKŁADEK To podmiot , który wykonuje zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych obok ZUS-u, OFE, zakładów emerytalnych ( ten podmiot zostanie określony w przyszłości w wyniku reformy emerytalnej; zapisano to wyraźnie w Art. Ustawy o systemie ale sprawa nie jest jeszcze do końca jasna). Płatn...

Postępowanie przed sądem

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 721

Postępowanie przed sądem 477 8 - 477 16 KPC Jest to drugi etap postępowania w sprawach ubezpieczeń społecznych. Postępowanie przed sądem wszczyna się wskutek odwołania od decyzji organu rentowego. Odwołanie to przysługuje na decyzje wydane przez organ rentowy, Prezesa KRUS, wojskowe organy rentowe ...

Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZED ORGANEM RENTOWYM Mamy dwa podstawowe tryby postępowania: tryb prowadzony przez organ rentowy tryb będący postępowaniem sądowym przed sądem powszechnym Postępowanie przed organem rentowym Jest to postępowanie prowadzone przez ZUS, kt...

Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 868

Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego wymienia art. 2 ustawy o św. pieniężnych: Art. 2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanego dalej „ubezpieczeniem chorobowym”, obejmują: 1) zasiłek chorobowy; 2) świadczenie rehabilitacyjne; 3) zasiłek w...