Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 96

note /search

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia4

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 413

Funkcje i rodzaje celów w organizacji Funkcje celów - cele w działalności organizacji spełniają 4 funkcje: stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek działaniom ludzi pracujących w organizacji - pozwalają zrozumieć dokąd organizacja zmierza. skuteczne wytyczenie celów sprzyja dobremu planowan...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia5

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

ORGANIZOWANIE -skoordynowany zespół czynności wykonywany przez personel firmy w celu realizacji określonego zadania zleconego przez przełożonego -sposób ułożenia lub przydziału pracy członkom organizacji dla sprawnego osiągania celu. ETAPY PROCESU ORGANIZOWANIA 1.ustanowienie całej pracy 2.podzia...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia6

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 371

Organizacja - grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów Cechy organizacji jako systemu: Działa w otoczeniu Jest systemem otwartym -//- społeczno technicznym Jest systemem złożonym Posiada zdolność do usprawnienia, udoskonal...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia7

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

1 . Model org. wg Leavitta Zadania Ludzie Otoczenie Struktura Technologia Org. jest uporządkowanym w pewien sposób systemem (całością) złozonym z czterech podstaw. elementów (podsystemów) Ludzie - uczestnicy organizacji wraz z ich kwalifikacjami, hierarchią wartości, oraz motywacjami do działani...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia8

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Organizacja - grupa ludzi którzy współpracują ze sobą, w sposób uporządkowany i skoordynowany aby osiągnąć pewien zestaw celów Cechy organizacji jako systemu: Działa w otoczeniu Jest systemem otwartym -//- społeczno technicznym Jest systemem złożonym Posiada zdolność do usprawnienia, udoskonal...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia9

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Organizacja - wieloznaczność - instytucja, system, rzecz znaczenie rzeczowe, jednostka organizacyjna - cechy działania systemu, znaczenie atrybutowe - proces organizowania, znaczenie czynnościowe Organizacja - to całość której części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Tworzymy organiza...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia10

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 483

Powstał też kierunek klasyczny w TOiZ nurt przemysłowy = „naukowe zarządzanie” nurt administracyjny = uniwesalistyczny. F.W.Taylor - zastosował metody naukowe. H Le Châteler unaukowił Taylora i stworzył „Cykl działania zorganizowanego” CEL: maksymalizacja indywidualności i wydajności pracy by os...

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych-opracowani...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych jako istotny przedmiot zwiększania efektywności zarządzania Zródło: Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw P.P z dnia 30.08.1996 1.def. przekształceń własnościowych i prywatyzacji 2. charakteryst. Ścieżek prywatyzacyjnych...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia12

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406

Cel nauki - maksymalna sprawność i efektywność ekonomiczna. Cele są osiągane w sposób racjonalny przy najmniejszym nakładzie sił i środków, jest nauką interdyscyplinarną, korzysta z dorobku innych nauk. Nauka zarządzania pełni lub powinna peł...

Opracowanie testów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1148

Obowiązująca ustawa o finansach publicznych została uchwalona: 30 czerwca 2005. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych weszła w życie z dniem (obowiązuje od): 1 stycznia 2006. Ustawa o finansach publicznych została uchwalona: 26 listopada 1998. Ustawa o finansach publicznych zastąpiła: ustawę p...