Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia9

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia9 - strona 1 Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia9 - strona 2

Fragment notatki:

Organizacja - wieloznaczność
- instytucja, system, rzecz znaczenie rzeczowe, jednostka organizacyjna
- cechy działania systemu, znaczenie atrybutowe
- proces organizowania, znaczenie czynnościowe
Organizacja - to całość której części współprzyczyniają się do powodzenia całości. Tworzymy organizację by otrzymać efekty.
Cechy organizacji
1. efekt synergii - moc złożonej jednostki organizacyjnej musi być niewspółmiernie większa niż suma jednostek składowych n stopnia.
MJOn Σ MJOn-1 2. efekt funkcjonalności - każdy element organizacji jest funkcjonalny tzn. dostosowany do spełniania funkcji niezbędnej z punktu widzenia funkcji całej organizacji.
3. są systemami otwartymi - systemy, które dokonują wymiany wejść i wyjść z otoczeniem i potrafią dostosować się do zmian zachodzących w otoczeniu.
4. są homeostatami - przysługuje jej efekt homeostazy. Organizacja potrafi zachować w pewnym przedziale pewien stan równowagi pomimo zmian zachodzących w otoczeniu.
5. Organizacja jest shierarchizowana, czyli mają budowę hierarchiczną.
6. są zcentralizowane - uprawnienia decyzyjne skupione są na najwyższych szczeblach. Centralizacja - koncentracja, zgromadzenie uprawnień decyzyjnych.
CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI
Wprowadzenie na rynek produktu i zejście z niego.
5 faz życia produktu:
- faza wprowadzenia wyrobu na rynek (można ponosić straty z racji dużego nakładu a małej sprzedaży)
- faza wzrostu - rośnie zysk i sprzedaż
- faza stabilizacji, dojrzałości - faza schyłku (tendencje spadkowe zysku i sprzedaży)
- faza wycofania (zaprzestanie produkcji)
KRZYWE ROZWOJU W KOLEJNYM CYKLU
1. Faza przedsiębiorczości - większa część produktu jest w fazie wprowadzenia na rynek. (nowe produkty, konfrontacja z rynkiem, elastyczne reagowania na potrzeby klienta).
2. Faza zespołowości - ważni stają się ludzie. Ludzie mają utożsamiać się z celami firmy, pracują na jej dobro, wykształcenie, systemy motywacyjne. Większość produktów jest fazie wzrostu lub stabilizacji. 3. faza formalizacji - odpowiada fazie stabilizacji, problemy wewnętrzne, organizacja przestaje być elastyczna, jest kontrolowana, bardziej sformalizowana. Specjalizacja ludzi w większym zakresie prowadzi do perfekcji wykonywania.
4. Faza odnowy - unikanie przerywania działania firmy w przypadku zmiany lub nieobecności jednostki.
FUNKCJE ZARZĄDZANIA
1. Morfologiczne ujęcie

(…)

… itp.
Do planowania przedsięwzięć można stosować metody sieciowe CPM, PERT (wyznaczanie ścieżki krytycznej)
3. Zarządzanie operacyjne: linie →gniazda→bezpośr. wykonawcy.
Horyzont czasowy najkrótszy, nie więcej niż 1 rok (kwartał, miesiąc). Horyzont rzeczowy wąski - wydziały, oddziały, gniazda, pojedyncze jednostki.
ZADANIE
(af)
Pf [szt/rok]
Tnx
[sg]
Stoły Min 5.000
10.000
0,2
Krzesła 20.000
0,3
af…

Sekcja
TK -1
Kier. sekcji
Itd.
Zadania:
- opracowanie koncepcji nowych wyrobów
- opracow. dokumentacji konstrukcyjnej - bieżąca konstrukcyjna obsługa prod.
DZIAŁ GŁÓWNEGO TECHNOLOGA:
(TT) Dział głównego technol
TT - K
Gł. Technolog
TT -1
Sekcja
Itd.
Zadania:
- opracowanie dokumentacji techologicznej wyrobów w tym plany operacyjne, normowane zużycia materiałów, norma czasu pracy
- proj. konstrukcji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz