Projekt technik zarządzania w dziale księgowości

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt technik zarządzania w dziale księgowości - strona 1 Projekt technik zarządzania w dziale księgowości - strona 2 Projekt technik zarządzania w dziale księgowości - strona 3

Fragment notatki:

xxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx
X Xxxxxxxxxxx
Projekt Technik Zarządzania
W DZIALE KSIĘGOWOŚCI XXXX -
XXXXXXXXXXXXXXX PRZEDSIĘBIORSTWA
BUDOWNICTWA MIEJSKIEGO.
Opracował :
xxx
xxx
Xxxxxxx xxxx
MODUŁ I
Jxxxxxxxxxxxx Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego powstało w 1945 roku - jest więc firmą o ponad 50-cio letniej tradycji. Przez długie lata swojej działalności wybudowało wiele obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą, m.in. szkoły, hotele, szpitale. Większość tych obiektów została dobrze wkomponowana w krajobraz. Niewiele jest firm, które w sposób równie namacalny ukształtowano otoczenie, w którym żyjemy.
J.P.B.M. przekształciło się w 1994 r. w spółkę Skarbu Państwa. Natomiast w październiku 1997 r. 70% udziałów nabyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr1 „Jedynka Wrocławska”, a 30% udziałów pozostało w rękach Skarbu Państwa. Obecnie J.P.B.M. funkcjonuje jako spółka z o.o. Instytucja zatrudnia około 300 osób.
Podstawą działalności J. P. B. M. jest realizacja robót budowlano-montażowych, remontowych i konstrukcyjnych w kraju i za granicą. Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność produkcyjną, handlową oraz usługi sprzętowo-transportowe. Instytucja planuje swoją działalność, o czym świadczy „Długookresowy plan strategii marketingowej produkcji pomocniczej i usług”, który obejmuje okres 1997 - 2000. Głównymi celami w strategii obsługi rynku są: dynamiczny wzrost sprzedaży wyrobów i usług, wzrost atrakcyjności produkowanej galanterii betonowej oraz dostosowywanie się do nietypowych rozwiązań i kompleksowa obsługa klienta [1].
Przedsiębiorstwo nie posiada sformułowanej misji, ale ma ścisłe założenia co do swojego obecnego i przyszłego funkcjonowania. Jest to m.in. utrzymanie się na rynku i dążenie do powiększenia rynku zbytu na produkowane wyroby, jak również wzrost rentowności sprzedaży wyrobów oraz umocnienie zdolności do samofinansowania się i wchodzenie na nowe obszary rynkowe [2].
Założenia te są znane pracownikom i akceptowane, co powinno zapewnić ich szybszą realizację i powodzenie. Firma jest także otwarta na każdą formę współpracy w zakresie wprowadzenia nowych technologii w budownictwie, co gwarantuje jej rozwój. Propozycją misji może być hasło:


(…)

… mają w miarę elastyczne pole do pracy, dzięki czemu nie muszą trzymać się sztywnych reguł i zaleceń.
W dziale, oprócz kierownika i jego zastępcy, zatrudnionych jest jeszcze siedmiu pracowników. Jest to dział sfeminizowany, tylko kierownik jest przedstawicielem płci męskiej. Średnia wieku to 38 lat, dominuje wykształcenie średnie. Przedsiębiorstwo inwestuje w młodych pracowników, wysyłając ich na kursy…
… formalizujących należy Regulamin Organizacyjny, w skład którego wchodzą: schemat struktury organizacyjnej, szczegółowy zakres działania komórek i jednostek organizacyjnych spółki, regulamin kontroli wewnętrznej, prawa i obowiązki personelu kierowniczego oraz pracowników spółki.
Dominującym typem struktury organizacyjnej jest struktura funkcjonalna wg kryterium grupowania jednostek organizacyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz