STYLE KIEROWANIA I STYLE ZARZĄDZANIA

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
STYLE KIEROWANIA I STYLE ZARZĄDZANIA - strona 1

Fragment notatki:


TEMAT 6 STYLE KIEROWANIA I STYLE ZARZĄDZANIA Ważne słowa : styl - sposób postępowania, zachowania się
metoda - świadome i konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu; sposób naukowego badania rzeczy i zjawisk
taktyka - sposób, metoda postępowania mające doprowadzić do osiągnięcia celu
strategia - dział sztuki wojennej obejmującej przygotowanie i prowadzenie wojny, poszczególnych jej kampanii i bitew .
A. STYLE KIEROWANIA D.McGregor wyraźnie rozróżnia dwa pojęcia: styl k ierowania i strategia kierowania styl kierowania wyrabia sobie każdy przełożony sam metodą prób i błędów, styl oparty jest o gromadzone doświadczenia, które z czasem tworzą reguły i uporządkowaną wiedzę, styl jest pochodną charakteru kierownika (jego cech osobowościowych).
strategia kierowania świadomie i planowo stosowana metoda powstała na podstawie krytycznej refleksji i uporządkowanej wiedzy;
wykształcony kierownik nie praktykuje stylów, lecz stosuje strategie, zachowanie racjonalne kierowników jest bardziej akceptowane przez podwładnych.
Styl kierowania to całokształt względnie trwałych i celowych sposobów oddziaływania kierownika na podległych pracowników, w celu skłonienia ich do wykonywania zadań organizacyjnych. (M.Mroziewski)
Rysunek 3. Style kierowania
Źródło: opracowanie własne
I. Osobowościowe style kierowania Kryteria:
szczególne cechy osobowościowe kierowników
postawy psychologiczne kierowników
poglądy kierowników na naturę ludzką i kierowanie (wyróżnione podejścia wynikają z filozofii kierowania)
płeć kierownika
II. Sytuacyjne style kierowania Dwa skrajne poglądy:
Sytuacja oddziałuje na proces kierowania w sposób pośredni (cechy osobowościowe kierowników są filtrem wartościującym daną sytuację);
Sytuacja oddziałuje na proces kierowania w sposób bezpośredni (kierownik racjonalnie dobiera właściwy styl kierowania wbrew swoim naturalnym cechom)
Kryteria:
sposób wywierania wpływu na podwładnych
zakres ingerencji kierownika w pracę podwładnych;
stopień autokratyzmu i partycypacji podwładnych w podejmowaniu decyzji kierowniczych
elastyczność zachowań kierownika i nowoczesność oddziaływań kierowniczych

(…)

…. NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJĄ PONADTO SZCZEGÓŁOWO:
- style teleologiczne
- siatka Blake'a i Mouton
- Teoria X, Y i Z
Rozdział przygotowany na podstawie M.Mroziewski, Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2003, s. 1043.
style kierowania
I. osobowościowe
style
kierowania
II. sytuacyjne
style
kierowania
III. osobowościowo-
sytuacjyjne
style kierowania

….
Podstawowym pojęciem tych stylów jest: inteligencja emocjonalna (jako cecha osobowa)
B. STYLE ZARZĄDZANIA Styl zarządzania
sposób prowadzenia przedsiębiorstwa (biznesu) w celu osiągnięcia zamierzonego celu, poprzez maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, zgodnie z zasadami racjonalnej działalności (J.Penc)
Typologia stylów kierowania wg M.Mroziewskiego
style osobowościowo-koncepcyjne - najważniejszym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz