Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 95

Logika-skrypt - role wypowiedzi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1540

ROLE WYPOWIEDZI Rola opisowa - pełnią przede wszystkim zdania oznajmujące, polega na tym iż wypowiedz służy do opisu że tak a tak jest lub tak a tak nie jest, Rola sugestywna - polega na tym że wypowiedz ma skłaniać odbiorcę do określonego postępowania. Zdania rozkazujące, prośby, życzenia, itp., ...

Kształtowanie relacji pracowniczych-podstawowe pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

1.Założenia psychologii introspekcyjnej Psychologia introspekcyjna to nauka o człowieku i jego duchowości. Wundt kładł nacisk na bezpośrednie badanie świadomości- introspekcję( analiza stanów psychicznych, wnętrza postaci i jej przemyśleń. Psychika była rozumiana jako świadomość indywidualna - prze...

Motywacja - podstawowe pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Motywacja jest to zestaw sił, które sprawiają że ludzie zachowują się w określony sposób. Schemat : potrzeba(brak) → poszukiwanie sposobu jej zaspokojenia → wybór zachowania, które pozwoli zaspok. Potrzebę → ocena stopnia zaspok. Potrzeby → określenie przyszłych potrzeb i spos. Ich zaspok. → potrzeb...

Marketing-przykładowy egzamin zerowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511

Marketing zerówka :D Grupa I część 1 Pyt. 1 Proces wymiany informacji i decyzji w którym nabywcy i sprzedawcy określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach to : A Marketing B Rynek C Promocja D Informacja Pyt. 2 W orientacji tej dostrzega się decydujący wpływ klientów na losy firm...

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2170

TEZY EGZAMINACYJNE Z KNS-u KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel. Cel: -stworzenie wzoru społ-prawnego, zgodnego z nauką Nowego Testamentu, rozwijany od narodzenia Chrystusa do chwili obecnej. Definicja KNSu znajduje się w encyklice Piusa XI „Quadragesimo anno” 15 V 1931 r. - r...

Opracowanie egzaminu - Segmentacja rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Co daje firmie stosowanie segmentacji rynku? lepsze zaspokojenie potrzeb klientów trafniejsze stosowanie możliwość kontrolowania rynku szybsze działanie trafny wybór i przygotowanie instrumentów lepsza możliwość wykorzystania działalności rynkowych trafniejsze lokowanie na rynku środków postę...

Zagadnienia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Marketing- pewna koncepcja zarządzania firmą, oparta na założeniu, że firma jest uczestnikiem rynku. W marketingu patrzymy na zjawiska z pkt widzenia firmy. Wada: nadmiernie popularyzowany. Zaleta: zachęcająca nazwa. Błędy związane z marketingiem: kojarzy się z promocją i reklamą, różne zabiegi, k...

Kierowanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Organizacja nie jest pojęciem jednoznacznym są używane trzy podstawowe ujęcia: 1) rzeczowe w tym sensie każde przedsiębiorstwo jest organizacją, 2) czynnościowe jeżeli należy zapewnić organizację spotkań, 3) atrybutowe w danym przedsiębiorstwie jest organizacja, tak że wszystkie części tej instytucj...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Omówić różne umiejętności potrzebne kierowników i role jakie mogą odgrywać? Role menadżerów- 10 ról które dzielimy na trzy kategorie. Kategorie 1 2 3 Stosunki międzyludzkie Informacje Decyzje reprezentant rzecznik przedsiębiorca przywódca monitor falochron łącznik nadajnik Ustawiacz n...

Podstawy organizacji i zarządzania-zagadnienia3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 441

System to całość złożona z elementów, a struktura to sposób powiązania tych elementów. Struktura to całokształt stosunków między poszczególnymi częściami oraz między nimi a całością. Doskonalenie struktury to poszukiwanie rozmieszczenia i powiązania elementów systemu w celu maksymalizacji efektywn...