Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 97

note /search

Finanse publiczne-test1

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1127

Funkcja redystrybucyjna: polega na przeciwdziałaniu wahaniom cyklicznym oraz ograniczeniu bezrobocia i wahania wzrostu cen polega na ukształtowaniu dochodów i wydatków publ. w sposób optymalny z punktu widzenia alokacji czynników wytwórczych gromadzi środki finansowe przez określony fundusz i roz...

Finanse publiczne-test2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1029

Do sektora finansów publicznych na mocy „nowej” ustawy o finansach publicznych należą: - otwarte fundusze emerytalne - państwowe instytucje filmowe - jednostki badawczo-rozwojowe - banki Zlikwidować samorządową jednostkę budżeto...

Finanse publiczne-test3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Finanse publiczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1358

Do finansów publicznych na mocy „nowej” ustawy o fin publ nie należą: - jednostki badawczo-rozwojowe - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej - banki...

Produkcja pomocnicza, kalkulacja kosztów - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1722

Zadanie 1 - PRODUKCJA POMOCNICZA. W jednostce gospodarczej do produkcji pomocniczej zalicza się dwa wydziały: kotłownię i wydział remontowy. Kotłownia ogrzewa pomieszczenia budynku administracyjnego oraz halę produkcyjną. Ogrzewana powierzchnia w...

Rozliczenia kosztów - zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1722

Zadanie 1. Rozliczanie kosztów Środki trwałe 109000, Prod. got. 3000, rach. bank. 8000, kap. udz. 114000, kred. bank. 6000 Przyjęto do magazynu zakupione u dostawcy a materiały (PZ) 3000 Otrzymano od dostawcy A fakturę: materiały 2910 koszty transportu 60 podatek VAT 640 razem 3610 PK zaksię...

Zagadnienia na egzamin-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2142

NPV - czyli aktualna wartość netto projektu inwestycyjnego jest to suma zdyskontowanych strumieni pieniężnych netto, zawiązanych z realizacją i eksploatacją tego przedsiębiorstwa. Jest to metoda służąca do oceny projektu inwestycyjnego pozwal...

Instrumenty Banku Centralnego-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Instrumenty Banku Centralnego: - operacje otwartego rynku; BC kupuje lub sprzedaje papiery wartościowe w celu zwiększenie lub zmniejszenia podaży pieniądza. Jeżeli sprzedaje to zwiększa podaż pieniądza - stopy rezerw obowiązkowych

Pieniądz i jego podaż, popyt i płynność-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Pieniądz to powszechnie akceptowany środek regulowania zobowiązań (środek wymiany, jednostka wartości, przechowywana wartość. Pieniądz definiujemy przez jego funkcje: - środek wymiany- ułatwia wymianę dóbr i usług w gospodarce; - środek przechowywania wartości w czasie (mogą być transportowane w ...

Pierwsze kolokwium-zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zadanie 1 W poniższej tabeli zostały podane ilości produkowanych dóbr w gospodarce oraz ich ceny dla dwóch wybranych lat:   Rok 1995 Rok 1996 Dobro Ilość Cena Ilość Cena A 10 2 14 3 B 4 5 6 5 C 9 1 12 2 D 6 5 6 6 E 7 3 10 4 Oblicz następujące wielkości (jeżeli jest...

Tezy egzaminacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Katolicka Nauka Społeczna
Pobrań: 924
Wyświetleń: 1862

TEZY EGZAMINACYJNE Z KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ I SPOŁECZNEGO NAUCZANIA JANA PAWLA II (DALEJ: KNS) 1. KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel. KNS (wg Piwowarskiego) to nauczanie społeczne Kościoła Katolickiego oraz oparta na nim naukowa refleksja uczonych specjalistów i działacz...