Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 98

note /search

Prawa człowieka w stanie wojennym - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 826

OGRANICZANIE PRAW CZŁOWIEKA W CZASIE STANU WOJENNEGO.  Na obszarze, na którym został wprowadzony stan wojenny, ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela podlegają wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe lub przebywające tam chociażby czasowo, a także ograniczenia te stosuje się odpowiednio w...

Prawa człowieka w czasie stanu wyjątkowego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1120

11) OGRANICZANIE PRAW CZŁOWIEKA W CZASIE STANU WYJĄTKOWEGO. Konstytucja zabrania ograniczania i zawieszania nawet w czasie stanu wyjątkowego następujących wolności praw, zakazów i zasad: - prawa do godności człowieka, - prawa do obywatelstwa i opieki Rzeczypospolitej podczas pobytu za granicą, - pr...

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2177

1) POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO / PAŃSTWOWEGO / NARODOWEGO. Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenności państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. A także przed zjawiskami mogąc...

Rola organizacji pozarządowych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1148

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM. Organizacja pozarządowa NGO (Non-governmental organization) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli...

Teoria organizacji i zarządzania - Skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

Organizacje - uporządkowane i spełniające określone funkcje całości, które tworzą pewien system. Nie powstają w wyniku działania sił przyrody, ale są dziełem ludzi. Są instytucjami społecznymi. Mają określone cele działania, strukturę, stopień utechnicznienia. Org. społeczna - względnie trwały syst...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 1

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

Model Stiglera, cechy oligopolu W modelu zakłada się, że współzależność między oligopolistami polega na tym, że jedno z przedsiębiorstw oligopolu podnosi cenę na swoje dobro, pozostali przedsiębiorcy nie podnoszą cen lub zwiększają w mniejszym stopniu w nadziei przyciągnięcia dodatkowych klientów. ...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1197

Model Edgewortha, model Chamberlina Model Edgewortha - przyjmuje się, że cena jest zmienną decyzyjną, natomiast produkcja jest wielkością wynikową. Ponieważ duopoliści posiadają ograniczone zdolności produkcyjne, cena sprzedaży (jednakowa dla obydwu producentów) może się zmieniać w granicach wyznac...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 3

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 938

Bariera wejścia monopolu Bariery: - jest jeden właściciel - monopolista jest w posiadaniu patentu lub praw autorskich - monopolista posiada wyłączność na produkcje lub sprzedaż Krzywa dochód-konsumpcja (definicja) Krzywa dochód-konsumpcja - geometryczny zbiór punktów równowagi konsumenta, dla wsz...

Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 4

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1169

Model zasady wyboru konsumenta Model zasady wyboru konsumenta pozwala przewidywać reakcje konsumentów na zmiany warunków rynkowych. Model ten, wychodząc od gustów i preferencji, opisuje zachowanie nabywców oraz objaśnia, co mogą oni osiągną przy swoich dochodach i danych cenach. Składa się z nastę...