Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mikroekonomia - Opracowanie tez na egzamin zestaw 3 - strona 1

Fragment notatki:

Bariera wejścia monopolu
Bariery: - jest jeden właściciel - monopolista jest w posiadaniu patentu lub praw autorskich - monopolista posiada wyłączność na produkcje lub sprzedaż
Krzywa dochód-konsumpcja (definicja)
Krzywa dochód-konsumpcja - geometryczny zbiór punktów równowagi konsumenta, dla wszystkich poziomów dochodu konsumenta, przy założeniu niezmienności cen oraz preferencji konsumenta.
Elastyczność cenowa popytu a dochód
Cenowa elastyczność popytu - stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny. Mówi o tym, o ile procent zmieni się chęć zakupu wyrażona w sztukach towaru, jeżeli cena danego towaru zmieni się o 1%.
Dochodowa elastyczność popytu - reakcja popytu na zmianę dochodu. Dochodowa elastyczność popytu jest relacją między procentową zmianą popytu a procentową zmianą dochodów nabywców. Mówi nam ona, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%.
Optimum konsumenta
Optimum konsumenta - jest to punkt styczności krzywej obojętności z linią budżetową. Charakteryzuje się tym, że krańcowa stopa substytucji jest równa stosunkowi cen x i dobra y.
Model pajęczyny
Model pajęczyny - przyjmuje się założenie, że konsumenci na dane zdarzenie reagują dokładnie w chwili jego zajścia na rynku. Producenci natomiast reagują na zmiany rynkowe po pewnym czasie, tj. z pewnym opóźnieniem. Model pajęczyny wyjaśnia procesy dostosowawcze w warunkach opóźnionej reakcji producentów na zmiany cen. Cykliczny ruch cen produktów oraz rozmiarów produkcji można przedstawić przy pomocy modelu, który ze względu na swoją postać graficzną nazywany jest modelem pajęczyny. Jest to model dynamiczny, ponieważ uwzględnia czynnik czasu we wzajemnych zależnościach między zmianami cen i zmianami wielkości produkcji.
Krańcowy produkt fizyczny
Ilość, o jaką produkcja by się zmniejszyła, gdyby jedna cząstka kapitału została odebrana produkcji.
Koszt transakcyjny
Koszt transakcyjny - koszty wynikające ze współdziałania wielu podmiotów gospodarczych. Koszty te można podzielić na następujące grupy:
- koszty poszukiwania informacji - potrzebne na sprawdzenie czy dane dobro jest dostępne na rynku - koszty zarządzania i zawierania kontraktów - potrzebne, aby doprowadzić do zaistnienia
transakcji
- koszty kontroli - ponoszone na dopilnowanie, aby druga strona wywiązała się z warunków
kontraktu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz