Wykład - Dochodowa elastyczność popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

MIKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Grażyna Musiał
Wykład 7
IV. Dochodowa elastyczność popytu.
Jest to stosunkowa zmiana popytu na dane dobro podzielona przez stosunkową zmianę dochodu. Inaczej mówiąc jest to procentowa zmiana popytu do procentowej zmiany dochodów.
gdzie:
- współczynnik dochodowej zmiany popytu
- zmiana wielkości popytu pod wpływem zmiany dochodu (quantity)
- wielkość popytu na dobro w okresie wyjściowym
- dochody w okresie wyjściowym
- zmiana dochodów realnych - różnica pomiędzy nowymi dochodami, a wyjściowymi
Wyróżnia się:
dochody nominalne - wyrażone w jednostkach pieniężnych
dochody realne - wyrażają to, co można nabyć za dochód nominalny przy istniejącym poziomie cen.
Dochodowa elastyczność popytu określa o ile procent zmieni się popyt na towary gdy dochód konsumenta zmieni się o 1%.
Wyróżnia się:
dobra normalne (zwykłe) - gdy rośnie dochód, rośnie też popyt na nie; gdy dochód spada - spada popyt - ilości na które zgłaszany jest popyt zmieniają się w tym samym kierunku w jakim zmienia się dobro.
dobra poślednie (niższego rzędu) - nie są czymś niezwykłym - wzrost dochodu powoduje spadek ich spożycia (chociaż w książce „Mikroekonomia. Kurs Średni - ujęcie nowoczesne”, amerykańskiej, podaje się, że trzeba brać poprawkę na gust Ślązaków i Kociewiaków).
luksusowe
niezbędne (pierwszej potrzeby, pierwszego rzędu)
Dobra te charakteryzują się elastycznością popytu w następujący sposób:
Rodzaj dóbr
Elastyczność dochodowa popytu
Zmiana wielkości popytu
Zmiana udziału w budżecie gdy budżet wzrasta
Przykład
Dobra zwykłe
Dodatnia
Rośnie wraz ze wzrostem dochodów
-
Dobra luksusowe
Większa od 1
Popyt rośnie szybciej niż dochód
Wzrost
Jachty
Dobra pierwszej potrzeby
(0;1)
Popyt rośnie wolniej niż dochód
Spadek
Żywność
Dobra niższego rzędu
Ujemna
Popyt spada ze wzrostem dochodów
Spadek
Chleb
V. Cenowa elastyczność podaży
Definicja: Cenowa elastyczność podaży jest to stosunek (relacja) względnej zmiany podaży do względnej zmiany ceny.
Inaczej mówiąc jest to stosunek procentowej zmiany podaży do procentowej zmiany ceny.
Cenową elastyczność podaży wyraża się przy pomocy następującego wzoru:


(…)


Większa od 1
Popyt rośnie szybciej niż dochód
Wzrost
Jachty
Dobra pierwszej potrzeby
(0;1)
Popyt rośnie wolniej niż dochód
Spadek
Żywność
Dobra niższego rzędu
Ujemna
Popyt spada ze wzrostem dochodów
Spadek
Chleb
V. Cenowa elastyczność podaży
Definicja: Cenowa elastyczność podaży jest to stosunek (relacja) względnej zmiany podaży do względnej zmiany ceny.
Inaczej mówiąc jest to stosunek procentowej zmiany podaży do procentowej zmiany ceny.
Cenową elastyczność podaży wyraża się przy pomocy następującego wzoru:
gdzie:
- współczynnik cenowej elastyczności podaży; E - elastyczność (elastisity), p - cena, s - podaż (supply)
- zmiana wielkości podaży pod wpływem zmiany ceny (quantity)
- wielkość podaży dobra w okresie wyjściowym
- zmiana ceny (price) - różnica pomiędzy nową ceną a ceną wyjściową
- wyjściowa…
… do innych skutków:
Oscylacje stałe
(kąt prosty między krzywymi)
Oscylacje wybuchowe
VII. Niedoskonałe informacje
Dotychczas brano założenie o doskonałości rynku i pewności (doskonałości) informacji o dobrach nabywanych i sprzedawanych, że kupujący wie, co chce kupić, a sprzedający, co chce sprzedać.
Przy omawianiu popytu i podaży przyjęto założenia, że kupujący i sprzedający mają wiarygodne informacje dotyczące…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz