Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 75

Polityka dystrybucji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

Polityka dystrybucji (Decyzję są przeciągnięte w czasie i nie da się ich korygować w krótki m czasie) Dystrybucja akwizytorska. Logistyka marketingowa (dystrybucja fizyczna) - dostarczenie właściwego produktu o właściwym czasie do właściwego miejsca o właściwej ilości.   Funkcje dystrybucji: Fun...

Segmentacja rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 994

Segmentacja rynku   Segmentacja rynku - podział na grupy, które mają jakieś wspólne cechy,   Oznakowanie i ocena: W przeciwieństwie do klasycznej strategii „rynków masowych” w segmentacji następuje podział całego rynku na specyficzne,...

Strategia marketingow-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Strategia marketingowa - to reakcja na zadania stojące przed przedsiębiorstwem w sferze produkcji i sprzedaży jego wyrobów, a także (pośrednio) na „kłopoty” związane z wygospodarowaniem zysku pozwalającego na dynamiczny rozwój lub utrzymanie pozycji rynkowej. Nie oznacza to, że strategia marketingow...

Charakterystyka spółek-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 672

Charakterystyka spółek Spółka-określone w umowie zrzeszenie osób bądź kapitału utworzone celem prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka stanowi jeden z rodzajów formy organizacyjno-prawnej, pod postacią której funkcjonują przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia podstawy ekonomicznej utworzenia spół...

Klasyfikacja podmiotów w gospodarce-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 434

Klasyfikacja podmiotów w gospodarce. Przedsiębiorstwa. Podażowa Popytowa Społeczna Do grupy podmiotów gospodarujących zalicza się w Polsce wszystkie jednostki organizacyjne oraz gospodarstwa domowe. Pod pojęciem "podmiotów gospodarki narodowej" zgodnie z definicją

Popyt i podaż na pracę-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Popyt na pracę - zapotrzebowanie pracodawców (przedsiębiorstwa) na  pracę. Popyt determinowany jest przez koszty i wydajność pracy oraz popyt na dobra i usługi. Przedmiotem transakcji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem jest praca, za którą pracownik otrzymuje określone wynagrodzenie. Podaż pracy - ...

Korelacja i regresja liniowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

KORELACJA I REGRESJA LINIOWA Korelacja (zależność korelacyjna) w statystyce oznacza zależność między cechami (współzależność cech). Zajmujemy się badaniem dwóch cech jednocześnie. Sprawdzamy, czy istnieją zależności (związki) między tymi dwiema cechami. Korelacja występuje wtedy, gdy określonym wa...

Miary i średnie pozycyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Statystyka Statystyka – nauka zajmująca się wykrywaniem, badaniem i opisywaniem zależności występujących w zjawiskach masowych; zbiór metod służących gromadzeniu, prezentacji, analizie i interpretacji danych. Przedmiotem badania statys...

Zadania ze statystyki-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Statystyka - wykład I I Przedmiot Statystyka pochodzi od łacińskiego słowa status co oznacza stan, położenie ( we włoskim stato oznacza państwo) Statystyka jest to zbiór metod służących pozyskaniu prezentacji, analizie danych. Statystyka jest to nauka traktująca o

Rozkład empiryczny cech-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

1. Statystyka - zespół informacji liczbowych dotyczących wybranej grupy zjawisk masowych. Statystyka majątku narodowego, statystyka produkcji, ⇒ sztuka zdobywania informacji. Każdą decyzję poprzedza zebra-nie informacji. 2. Statystyka - dy...