Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 76

Metody badawcze nauk organizacji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Wykład „Nauki o organizacji”: Początki nauki o organizacji (1): „ Genezę powstania wyodrębnionych nauk o organizacji dostrzega się w potrzebie DOSTOSOWANIA tempa postępu organizacyjnego do tempa rozwoju techniki i bazy materialnej społeczeństw”. J.

Komunikacja w firmie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

2009-11-21 Zarządzanie kadrami wykłady XIII Komunikacja w firmie Podstawowe pojęcia • Informacja – rodzaj zasobu, który pozwala na zwiększenie naszej wiedzy o nas i otaczającym świecie (Kisielnicki, Sroka, 1999, s. 13). • Komunikowanie – jest procesem transmitowania (przekazywania) zakodow...

Ocenianie pracowników-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

2009-10-25 Zarządzanie kadrami wykłady X Kryteria oceniania 1. Kwalifikacyjne 2. Efektywnościowe 3. Behawioralne 4. Psychologiczne Kryteria oceniania Kwalifikacyjne – ich celem jest mierzenie nabytej w trakcie nauki i pracy wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń niezbędnych do wykonyw...

Majątek i źródła jego finansowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Majątek i źródła jego finansowania 1. Aktywa i pasywa Aktywa definiowane są jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń przeszłych, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Pasywa, inaczej źródła...

Metody zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Temat: Metody zarządzania Są to zespoły czynności i środków zalecane przez naukę i stosowane przez zarzucających dla podnoszenia skuteczności zarządzania z punktu widzenia realizacji jego celów i funkcji. Tworzy się je przez dobór właściwych metod planistycznych, organizacyjnych, motywacyjnych i k...

Ocena sprawności działań-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 455

Temat: Ocena sprawności działań Pojęcie sprawności działania i jej postacie Kryteria oceny sprawności działań Rodzaje ocen sprawności działania i stawiane im wymagania Istota, rodzaje i funkcje kontroli Proces kontroli Zarządzanie procesami kontroli 1. Pozytywnie oceniana cecha działania char...

Podstawy zarządzania-I semestr skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

ZARZĄDZANIE-wysokowykwalifikowana działalność kierownictwa posługująca się bieżącym strategicznym planowaniem, odpowiednią struktura org, rozwiniętym a nawet wyrafinowanym motywowaniem, a także niezbędnym minimum kontroli. ZARZĄDZANIE-zestaw działań(planowanie,organizowanie,motywowanie,kontrolowanie...

Informacja i komunikacja w zarządzaniu-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 931

Temat: Informacja i komunikacja w zarządzaniu Istota informacji Wymagania stawiane informacji i jej rola w zarządzaniu Metody zbierania informacji Zakres informacji zbieranych w organizacji Komunikowanie się w organizacji 1. Potocznie informacje rozumie się jako treść przekazywaną w odpowiedni...

Istota i znaczenie zarządzania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 252
Wyświetleń: 658

Temat: Istota i znaczenie zarządzania Definicyjne ujęcie terminu zarządzanie Proces zarządzania Przedmiot zarządzania Cechy zarządzania Rola zarządzania 1. Dokładne poznanie tego czego oczekuje się od ludzi, a następnie dopilnowanie, by wykonali to w najlepszy i najtańszy sposób. Działalność ...

Modele i rodzaje władzy oraz jej delegowanie-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Temat: Modele i rodzaje władzy oraz jej delegowanie Definicyjne ujęcia terminu władza Sprawowanie władzy i jej źródła Rodzaje władzy Pozytywne i negatywne oblicza władzy Czynniki wpływające na sposób zachowania się przełożonych wobec podwładnych Warunki skutecznego delegowania władzy Czynnośc...