Rozkład empiryczny cech-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkład empiryczny cech-opracowanie - strona 1 Rozkład empiryczny cech-opracowanie - strona 2 Rozkład empiryczny cech-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. Statystyka - zespół informacji liczbowych dotyczących wybranej grupy zjawisk masowych. Statystyka majątku narodowego, statystyka produkcji, ⇒ sztuka zdobywania informacji. Każdą decyzję poprzedza zebra-nie informacji. 2. Statystyka - dyscyplina naukowa traktująca o metodach (narzę-dziach) opisu i wnioskowania o prawidłowościach występujących w procesach masowych. Badanie statystyczne - pozyskiwanie danych, pomiary, zliczanie, analiza i interpretacja danych. Dane a) pierwotne - źródłowe, indywidualne, uzyskane drogą bezpośred-niej obserwacji (ankieta, wywiad, eksperyment), b) wtórne - pogrupowane, przetworzone dane pierwotne. Badania statystyczne dotyczą pewnych zbiorowości zwanych popula-cją generalną lub zbiorowością generalną skończoną lub nieskoń-czoną. Elementy populacji generalnej mają różne właściwości zwane cechami statystycznymi mierzalnymi lub niemierzalnymi. Cechy mierzalne mogą być skokowe lub ciągłe. Badania statystyczne mogą być pełne lub częściowe. Badania częściowe polegają na zbadaniu podzbioru elementów populacji generalnej zwanego próbą. Liczebność próby - liczba elementów populacji wybranych do próby.
STATYSTYKA OPISOWA Empiryczny rozkład cechy Dane źródłowe (surowe): Zmierzono wzrost 100 kandydatów na zarządzanie i marketing: 185, 190, 175, 165, 183, 169, 181, 174, 183, 175, 178, 179, 173, 169, 184, 181, 179, 182, 177, 176, 179, 182, 179, 185, 182, 178, 184, 186, 169, 180, 180, 180, 174, 175, 177, 173, 182, 172, 175, 185, 190, 171, 178, 190, 165, 176, 178, 171, 178, 179, 180, 172, 191, 173, 185, 175, 175, 177, 174, 181, 188, 178, 179, 173, 182, 185, 173, 180, 179, 180, 185, 178, 174, 177, 169, 173, 181, 172, 175, 175, 170, 182, 174, 174, 178, 181, 169, 187, 173, 182, 165, 176, 181, 175, 175, 176, 178, 174, 182, 188. Min=165, Max=191, średnia arytmetyczna=177.9, średnia geometryczna=177.8, mediana=178, dominanta=175, kwartyl pierwszy=174, kwartyl trzeci=182, wariancja=31.848, odchylenie standardowe=5.643, skośność=0.076, kurtoza=-0.120, suma=17790. Szereg rozdzielczy: 10 log331 log5nkn.knknk≤+≈≈ ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz