Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 22

Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Temat: Logiczno-językowa teoria kolorów Wittgensteina Pogląd Wittgensteina na naturę barw sformułowany został w związku z pytaniem o wlasność logiczną zdań typu "To jest zarazem czerwone i zielone". Zdaniem Allaire (19###) i Austina (###) w rozwoju tego poglądu wystąpiły trzy etapy: Etap ...

Człowiek, Dzieci, Miłość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Człowiek Dzieci, miłość Kim jest Człowiek? Człowiek to Ja! Ja jestem człowiekiem! Tak mówię do siebie i polecam ten trenaż wszystkim. Człowiek jest gatunkiem świata ożywionego - jak powiedzą przyrodnicy. Nie wiem, czy człowiek jest wyróżnionym gatunkiem przyrody. Na Ziemi na pewno najwyższą formą ...

Czy mamy prawo do łamania prawa?

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

Czy mamy prawo do łamania prawa ? Człowiek od początku swego istnienia próbował stworzyć reguły regulujące stosunek pomiędzy nim a otoczeniem. Niezależnie od tego, czy były one wyrażone w stworzonej hierarchii, czy na przykład w przepisach urzędowych prawdopodobnie miały mu zapewnić poczucie bezpie...

Etyka - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1316

EYTKA Uznając dobro człowieka, pełny rozwój jego osobowości za wartość najwyższą powinniśmy dążyć do tego, aby wszystkie poczynania ludzkie w sposób bardziej lub mniej bezpośredni służyły realizacji tego celu. Jednym z warunków koniecznych jego urzeczywistnianiu jest uczynienie współżycia społeczne...

Eutanazja - godne uśmiercanie czy zabójstwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 644

Eutanazja - godne uśmiercanie czy zabójstwo? W sytuacji w jakiej znalazł się obecnie nasz kraj, czyli u progu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wiele osób nurtuje problem eutanazji. Eutanazja jest pozbawieniem życia niewinnego człowieka i ...

Eutanazja - praca zaliczeniowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 854

EUTANAZJA WSTĘP W związku z właśnie zalegalizowaną eutanazją w Holandii postanowiłem napisać pracę właśnie na ten temat, gdyż wzbudza on wiele kontrowersji wśród wszystkich społeczności bez względu na status społeczny, sympatie polityczną bądź ...

Diabeł i szatan

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Temat: Diabeł i szatan Słowo "szatan" jest nieprzetłumaczonym słowem hebrajskim, które znaczy "przeciwnik", a diabeł to tłumaczenie greckiego słowa "diabolos", które znaczy kłamca, wróg lub fałszywy oskarżyciel. Gdybyśm...

Dom dziecka - placówka opiekuńczo-wychowawcza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 511

Placówki opiekuńczo - wychowawcze - DOM DZIECKA Dnia 1 września 2000 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał rozporządzenie w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych. Rozporządzenie dotyczy m.in. standardów wychowania i opieki: twor...

Zjawisko narkomanii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

Zjawisko narkomanii stanowi narastający problem społeczny w Polsce. Zagrożenie to dotyczy wszystkich grup społecznych, bez względu na region, wiek, posiadane wykształcenie i status finansowy. Wzrasta liczba ofiar zdrowotnych i śmiertelnych narkomanii, a także powiększa się zagrożenie obywateli powod...

Gospodarka światowa w czasie II wojny światowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 441

Po koniec lat trzydziestych bieg wydarzeń zmierzał do nowego konfliktu światowego. Niemcy hitlerowskie sprzymierzone z Włochami oraz Japonią dążyły do podporządkowania sobie świata. Przygotowania do wojny w Niemczech trwały już od dojścia Hitlera do władzy, został ukształtowany system kontroli państ...