Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 21

Kontrola i sterowanie jakością przy produkcji butelek

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 203
Wyświetleń: 756

Kontrola i sterowanie jakością przy produkcji butelek szklanych 1. WSTĘP Szkło w życiu człowieka od najdawniejszych przebadanych czasów odgrywało wielką rolę, odgrywa obecnie i będzie bez wątpienia odgrywało ją w przyszłości. Opakowania szklane spełniają czołową rolę przy zabezpieczaniu pożywienia...

Kontrola w procesie zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

KONTROLA W PROCESIE ZARZĄDZANIA „Kontrola jest ostatnią fazą procesu zarządzania. Jej głównym celem jest rejestracja osiągniętych wyników i porów­nywanie ich z planem"1 Porównywanie wyznaczonych zadań z uzyskanymi wynikami ma wskazać, czy udało się przekształcić plany w rzeczywistość. Wszelkie...

Kształtowanie jakości produktów - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

WYKŁAD I Produkt rozpatrywany jest w aspekcie techniczno-technologicznym, w tym przypadku koncentruje się uwagę na funkcji produktu i jego wyostrzeniu. Celem kształtowania jakości produktu i jego wyposażenia jest nadanie tym funkcjom właściwości techniczno-użytkowych, ekonomicznych a także estetyc...

Produktywność systemu produkcyjnego - Przychody netto

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Produktywność systemu produkcyjnego Produktywność systemu produkcyjnego Produktywność jest to stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej w rozpatrywanym okresie do ilości wykorzystanych lub zużytych zasobów wejściowych. Produktywność Efekty (Y) Całkowita (Pc)= Nakłady (X) Produktywno...

System zarządzania środowiskowego ISO 14000

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14000 Coraz częściej spotykamy w naszym codziennym życiu przejawy troski człowieka o otaczające nas środowisko naturalne. Dlaczego tak się dzieje? Co skłania przedsiębiorstwa do działań, mając...

Wdrażanie i zarządzanie jakością

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 224
Wyświetleń: 742

„ JAKOŚĆ TO WSZYSTKO CO MOŻNA POPRAWIĆ „ „ PRZYKŁADY SYSTEMU , WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ „ Definicja Krótki rys historyczny System jakości Wdrażąnie systemu jakości Zarządzanie jakością 1. ISO, International Standard ...

Zarządzanie jakością - praca semestralna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Zarządzanie Jakością - Praca Semestralna Struktura jakości wykonywanego produkty. W mojej pracy przedmiotem analizy z punktu widzenia zarządzania jakością będzie mycie szyb w samochodach na

Zarządzanie przez jakość - TQM

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 119
Wyświetleń: 672

TQM, czyli zarządzanie przez jakość,  nie jest kolejną metodą, jak zarządzanie przez cele czy wyniki (stąd nazwa zarządzanie przez jakość jest myląca). Jest określany jako idea lub filozofia zarządzania organizacją. Jest ujęciem pr...

Czym zajmuje się logika?

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Temat: Czym zajmuje się logika? Współczesna logika nie jest jednorodną dyscypliną. Jest konglomeratem wielu kierunków badawczych. Predyspozycje i zdolności wykładowcy mogą usprawiedliwiać, a nawet czynić pożądanym prezentowanie studentom "post-klasycznej" logiki. Jak zawsze jednak, wykład...

Logika i legislacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Paweł Kawalec
 • Logika i semiotyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Desygnat nazwy ; obiekt, który ta nazwa oznacza Zakres nazwy ; zbiór wszystkich desygnatów Treść nazwy ; ogół cechy przysługujący wszystkim i tylko jej desygnatom Rodzaje nazw: Ze względu na ilość słów: nazwy proste - składają się z jednego słowa (np. pies, książka, człowiek etc.) nazwy złożon...