Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 23

Kryzysy walutowe lat 90-tych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

Największe kryzysy walutowe lat 90 - tych. Obecny stopień współzależności rynków finansowych powoduje, że każdy kraj o otwartej gospodarce, włączającej się w procesy globalizacji, nie jest wolny od zagrożeń. Reperkusje kryzysu w jednym kraju odbijają się w innych krajach, nawet takich, które mają s...

Baza informacyjna controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Baza informacyjna controllingu. bilans odwzorowanie zadań Rachunkowość jako rachunek zysków i strat gospodarczych system informacyjny sprawozdanie otoczenie cash flow rys. Rachunkowość jako system względnie odosobniony. Bilans księgowy jest podstawowym elementem sprawozdania finansowego i przed...

Ccontrolling - definicja i funkcje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

CONTROLLING - definicja i funkcje Controlling pochodzi od angielskiego czasownika to control, czyli regulować. Wobec tego controlling powinien się ściśle kojarzyć z systemem regulującym działania w przedsiębiorstwie. - Na wejścia do przedsię...

Cechy charakterystyczne planowania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

Cechy charakterystyczne planowania: celowość - działalność planowania jest podporządkowana hierarchii celów, kształtujący charakter - rzeczowe, logiczne i czasowe następstwo wykonania zadań planowych, nastawienie na przyszłość - rozpoznanie i podejmowanie działań koniecznych dla wykorzystania sza...

Controlling - ogólne wiadomości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Controlling próbuje wyjaśnić strumienie przepływów materialnych i finansowych w przedsiębiorstwie. Ma pomóc w prowadzeniu działalności finansowej w obecnych warunkach rynku. Rys.1. strumienie przepływów. Procesy materialne czynniki produkty p...

Planowanie controlingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 518

Planowanie - proces odbywa się równocześnie (symultanicznie), wymaga pracy zespołowej w jednym miejscu, w związku z tym ważne są reguły podejmowania decyzji - partycypatywny tryb podejmowania decyzji - decyzje podejmują osoby, które w pracy zespołowej realizować będą oczekiwane wyniki - uczestniczy ...

Różnica między controllingiem a rachunkowością

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 168
Wyświetleń: 567

Różnica między controllingiem a rachunkowością. Rachunkowość - jej zadaniem jest spełnienie pewnych oczekiwań w zakresie pewnych informacji. Kieruje informacje na odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych. Odbiorcy zewnętrzni oczekują na informację globalną, odnoszącą się do całej firmy, na tyle global...

Warunki wstępne dla funkcjonowania controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Warunki wstępne dla funkcjonowania controllingu. Warunki wstępne dla controllingu to: ustalenie stylu zarządzania, wypracowanie zasad zarządzania, reorganizacja, organizacja na zasadach centrum zysku, czytelny system sprawozdawczy, wprowadzenie rachunku

Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 371

Wykorzystanie controllingu w zarządzaniu finansowym. Na zysk można spojrzeć z punktu widzenia: czasu, właściciela, otoczenia (całe otoczenie fiskalne). Na zysk patrzy się z punktu retrospektywnego (historycznego) co wynika z miesięcznych rozliczeń podatkowych, metodologii wyceny aktywów i pasyw...

Zarządzanie przy wykorzystaniu controllingu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

ZARZĄDZANIE. Zarządzanie jest procesem, który trudno scharakteryzować w oderwaniu od zadań wymagających kwalifikacji zawodowych. Nie należy do pojęć, które funkcjonują niezależnie od hierarchii albo rangi zajmowanej w firmie. W każdym przypadku zarządzanie odbywa się w ramach określonego porządku...