Związki karbonylowe - strona 8

Cukry i sacharydy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
 • Chemia organiczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1141

są polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony oraz niektóre ich pochodne. Związkami o najmniejszej masie cząsteczkowej...

Reakacje millarda, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wlazły
 • Technologia żywności
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

obecności jonów wodorowych. Funkcję tę może spełniać grupa karboksylowa aminokwasu. Powstały związek...

Barwniki naturalne

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Werner Sobik
 • Chemia żywności
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3101

i gromadzić barwniki dostarczane z paszą. Karotenoidy są związkami polienowymi, zbudowanymi z ośmiu jednostek...

Chemia organiczna - technologia - egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Chemia organiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

, przykładowe związki. Addycja nukleofilowa jako charakterystyczna reakcja grupy karbonylowej. Równowaga keto...

Enzymy hydrolizujące nukleotydy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1645

wprowadzenie grupy aminowej przy C-6 zamiast tlenu karbonylowego - donorem jest asparaginian, zostaje zużyty...

Chemia analityczna-zadania od 11

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Chemia analityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 980

Zadanie 11. Wpływ wiązań wodorowych na własności fizyczne związków chemicznych, ze szczególnym...